NAFAKA ARTIRIM DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Nafaka artırım davası boşanan çiftlerin zaman geçtikçe en çok açtığı ve merak ettiği davalardan bir tanesidir. Müvekkillerimiz tarafından sıklıkla karşılaştığımız sorun “nafakam yetmiyor, ne yapmalıyım” “nafakamın artırılmasını istiyorum” şeklinde olup bunun için mutlaka dava açılması gerekmektedir. Ancak gerek nafakanın artırılması gerekse nafakanın bağlanması evresinde titizlikle hukuki işlemler üzerinde çalışılması gerekmektedir. Aksi halde taraflar daha çok nafaka alabilecekken azıyla yetinmek zorunda kalacaktır. Aşağıda yardımcı olunması için bir nafaka artırım dava dilekçe örneği verilmiştir.

Ancak bilindiği üzere her davanın apayrı kendine has özellikleri bulunmaktadır. Bazı hususların varlığı nafakanın artırılmasına engel olduğu gibi bazı zamanlarda da nafakanın 2-3 katına çıkmasını sağlamaktadır. Anılan sebeplerle bu davaların açılmasından önce mutlaka kişiler kendilerine göre karar verdikleri en iyi nafaka avukatlarına ((Nafaka avukatı tabiri hukuken uzmanlaşmayı gösteren geçerli bir ibare olmayıp avukatlar yetkileri gereği her davaya bakabilmektedirler. Bu ibareye halk arasında kullanımı bu şekilde olduğu için makalemizde yer verilmiştir.) danışmalıdırlar.

(Yetkili Mahkeme) AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI :Ad, Soyad, TC Kimlik numarası, Adres

DAVALI : Ad, Soyad, TC Kimlik numarası, Adres

KONU : … TL tutarındaki yoksulluk nafakasının … TL tutarına, … TL iştirak nafakasının … TL tutarına artırılması istemli davamızdır.

AÇIKLAMALAR :

(İlgili mahkeme bilgileri) kararında davalı ile boşanmamıza karar verilmiş olup, bu dava sonucunda tarafıma … TL tutarında, müşterek çocuklara ise aylık … TL tutarında nafaka bağlanmıştır. Anılan nafaka ile ilgili .. icra dairesinde takip başlatılmış durumdadır. Davalı aylık nafaka miktarını icra dairesi aracılığıyla yatırmaktadır.

Yaklaşık 5 yıl öncesinde karara çıkan dosyamızda hükmedilen nafaka miktarı yetersiz gelmektedir. Çalıştığım yer işime son vermiş olup kiramı ve çocuklarımın giderlerini dahi karşılayamayacak hale gelmiş bulunmaktayım. Çocuklarım ise bu süre zarfında büyümüşler ve okul, dersane, kitap masrafları çoğalmış, sosyal hayatları olmuştur. Bu şartlar içerisinde çocuklarıma ortalama seviyede bir hayat olanağı dahi sunamamaktayım.

Davalının ise bu süre zarfında maaş ve kira gelirlerinde artış olmuş, ekonomik durumu değişmiş, refah içerisinde yaşamaktadır. Çocukların hiçbir giderine karışmamakta ve aylık ödediği nafaka miktarı dışında hiçbir şekilde harçlık dahi vermemektedir.

Çocukların giderlerine ait son faturalar sayın mahkemeye sunulmaktadır.

Anılan sebeplerle nafaka artırım davası açma zarureti doğmuştur.

HUKUKİ DELİLLER : Ekte sunulan belgeler, keşif, bilirkişi, tanık, yemin ve her türlü delail

HUKUKİ SEBEPLER : TMK, BK her türlü sebep

TALEP VE SONUÇ : Yukarıda arz ve izah edilen ve de resen araştırılacak nedenlerle tarafım için … mahkemesince hükmedilen aylık … TL turarındaki yoksulluk nafakasının … TL ye çıkarılmasına, çocuklarım için hükmedilen aylık … TL tutarındaki iştirak nafakasının … TL ye çıkarılmasına, yargılama giderlerinin karşı taraf üzerine yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. Tarih

İsim İmza

nafaka artırım davası dilekçe örneği nafaka artırım davası cevap dilekçesi nafaka artırım davası itiraz dilekçe örneği iştirak nafaka artırım davası dilekçe örneği yoksulluk nafaka artırım davası dilekçe örneği nafaka artırım davası cevap dilekçe örneği avukatsız nafaka artırım davası dilekçe örneği nafaka artırım davası itiraz dilekçesi nafaka artırım davası dilekçe örneği nafaka artırım davası itiraz dilekçe örneği iştirak nafaka artırım davası dilekçe örneği nafaka artırımına itiraz davası dilekçe örneği yoksulluk nafaka artırım davası dilekçe örneği tedbir nafaka artırım davası dilekçe örneği yoksulluk nafakası artırım davası dilekçe örneği iştirak nafakası artırım dava dilekçesi nafaka artırım davası dilekçe örneği nafaka artırım davası itiraz dilekçe örneği iştirak nafaka artırım davası dilekçe örneği yoksulluk nafaka artırım davası dilekçe örneği nafaka artırım davası cevap dilekçe örneği tedbir nafaka artırım davası dilekçe örneği yoksulluk nafakası artırım davası dilekçe örneği nafaka artırımına itiraz davası dilekçe örneği nafaka artırım davası dilekçe örneği nafaka artırım davası itiraz dilekçe örneği iştirak nafaka artırım davası dilekçe örneği yoksulluk nafaka artırım davası dilekçe örneği nafaka artırım davası cevap dilekçe örneği tedbir nafaka artırım davası dilekçe örneği yoksulluk nafakası artırım davası dilekçe örneği nafaka artırımına itiraz davası dilekçe örneği nafaka artırım davası dava dilekçesi nafaka artırım davası temyiz dilekçesi tedbir nafaka artırım davası dilekçe örneği nafaka artırım davası savunma dilekçesi nafaka artırım davası dilekçe örneği nafaka artırım davası itiraz dilekçe örneği iştirak nafaka artırım davası dilekçe örneği yoksulluk nafaka artırım davası dilekçe örneği nafaka artırım davası cevap dilekçe örneği tedbir nafaka artırım davası dilekçe örneği yoksulluk nafakası artırım davası dilekçe örneği nafaka artırımına itiraz davası dilekçe örneği yoksulluk nafaka artırım davası dilekçe örneği yoksulluk nafakası artırım davası dilekçe örneği yoksulluk nafaka artirimi davası dilekçesi yoksulluk nafakası artırım davası dilekçesi

Nafaka Davası Dilekçe Örneği

Tarafların boşanmaları esnasında kişiler birbirlerinden nafaka istemeyebilirler. Ancak boşanmanın kesinleşmesi ile şartlarında değişiklik olan her kişi nafaka bağlanması için dava açabilir. Kişi kendisine yoksulluk nafakası bağlanması için dava açabileceği gibi, velayeti kendisinde olan çocukları için iştirak nafakası talebinde de bulunabilir. Burada boşanma sonrası şartlarda değişiklik olması dikkat edilmesi gereken hususlardan bir tanesidir. Ayrıca kişinin ileriye yönelik olarak yoksulluk nafakası talebinden vazgeçtiğine dair bir beyanının olmaması da önemlidir. Aksi halde dava reddedilecektir.

Aşağıda nafaka dava dilekçesi örneğini paylaşmaktayız. Bilinmelidir ki anılan örnek dava dilekçesi hem genel hatlarıyla hazırlanmış hem de esasına girilmemiştir. Her davanın kendine özel yanları bulunmaktadır. Davanızın reddedilmemesi ve en faydalı sonuçları alabilmeniz için mutlaka alanında uzman nafaka avukatı (Nafaka avukatı tabiri hukuken uzmanlaşmayı gösteren geçerli bir ibare olmayıp avukatlar yetkileri gereği her davaya bakabilmektedirler. Bu ibareye halk arasında kullanımı bu şekilde olduğu için makalemizde yer verilmiştir.) ile çalışmanızı tavsiye ederiz.

Nafaka Davası Dilekçe Örneği Word : İndir

Nafaka Davası Dilekçe Örneği Pdf : İndir

Nafaka Davası Dilekçe Örneği Doc : İndir

Devamını Oku

Nafaka, boşanma davalarında en çok merak edilen konulardandır. İki tarafı da ilgilendiren nafaka davaları ile alakalı çok sayıda soru almaktayız. Ankara nafaka avukatları listesinde yer alan Avukat Tülin Babaoğlan Yılmaz, sizler için Kadın evi terkederse nafaka alabilir mi sorusunu detaylı olarak anlattı.

Kadın evi terkederse nafaka alabilir mi ?

Nafaka ile ilgili genel bilgiler verdiğimiz yazımızda detaylarıyla anlattığımız üzere bakım nafakasının 3 türü bulunmaktadır. Bunlar içerisinde kadının isteyebileceği nafaka boşanmanın gerçekleşmesi öncesinde tedbir, boşanma gerçekleştikten sonra ise yoksulluk nafakasıdır. Konumuzla ilişkisi gereği bu ikisi hakkında açıklamalar yapılacaktır. İştirak nafakası ile ilgili açıklamalar ayrıca bu yazıda anlatılmayacak olup, gerekli açıklamalarımız için nafaka hakkındaki makalemizi inceleyebilirsiniz.

Türk Medeni Kanunu’nun 175. Maddesinde düzenlenen yoksulluk nafakası hakkında kanun koyucu şu hükümlere yer vermiştir; “Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan malî gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz.”

Yoksulluk nafakası boşanmadan önce eşinin maddi geliri nedeniyle refah içinde bulunan kişinin boşanmadan sonra bundan bu gelirden yoksun kalması nedeniyle isteyebileceği nafaka türüdür. Yoksulluk nafakası için kişinin nafaka istediği kişiden daha az kusurlu olması gerekmektedir. Örneğin “aldatan kişi nafaka alabilir mi” sorusu sıklıkla karşılaştığımız sorulardandır. Açılan boşanma davasında karşı tarafın aldattığı sabit ise ve hakim buna dosya münderecatında karar vermiş ve de aldatan kişi daha ağır kusurlu sayılmış ise karşı tarafa nafaka bağlamaz.

Kadın evi terkederse nafaka alabilir mi ? Yine sebepsiz yere evi terk eden kadın da nafaka alamaz. Burada önemli olan kadın evi terk eden haklı bir sebebi olup olmamasıdır. Eşinden psikolojik, fiziksel, cinsel şiddet görmüş bir kadının evi terk etmesinde kusurlu olması beklenemez. Bu sebeple bu kadınların nafaka alması mümkündür. Kimse kendisine şiddet uygulanan bir ev içerisinde yaşamaya zorunlu tutulamayacağından kadın evi terk etmekteki haklılığını ispat etmek şartı ve dava koşullarının sağlanması şartı ile nafakaya hak kazanabilir. Olayın titizlikle takip edilmesi gereken bir konu olması nedeniyle nafaka davalarının mutlaka alanında uzman kişilerin kendilerine göre karar verdikleri en iyi nafaka avukatları ile takip edilmesinde fayda vardır.

Türk Medeni Kanunu’nun 332. Maddesinde “Nafaka davası açılınca hâkim, davacının istemi üzerine dava süresince gerekli olan önlemleri alır.” Hükmüne yer verilmiştir. Anılan madde ismi geçici önlemler olarak yazılmış ise de kastedilen tedbir nafakası vb önlemlerdir.

Tedbir nafakası şartlarının oluşması gereği ile kadının dava devam ederken isteyebileceği yahut evlilik devam ederken evi ve çocukları hakkında yükümlülüklerini ve sorumluluklarını yerine getirmeyen eşe karşı davası açılabilecek nafaka türüdür.

Tedbir nafakasında ise durum çok daha farklıdır. Bu nafaka türünde kimin haklı yada haksız, kimin kusurlu yada kusursuz olduğunun hiçbir önemi yoktur. Evi terk eden erkekse ve evin geçimini o kişi sağlıyorsa kadın her zaman tedbir nafakası istemli dava açabilir.

Tedbir nafakası kişilerin evliliklerinin getirdiği sorumlulukların bir sonucu olarak kanun koyucu tarafından özenle düzenlenmiştir. Bu yüzden bu nafaka türünde kadının evi terk etmiş olmasının bir önemi yoktur. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi tedbir nafakası boşanma davası süresince bağlanabilirken ayrılık davası gibi davalarda da bağlanabilir. Ancak bu davalarda nafaka talebinde bulunan kişi nafaka yükümlüsünden ayrı yaşamakta zorunda olduğunu ispatlamakla yükümlüdür. Ayrı yaşamakta haklı olduğunu ispat eden kişi lehine hakim tedbir nafakası ödenmesine karar verebilir. Burada hayati önem arz eden nokta bu tarz bir durumla karşılaşıldığından biran önce boşanma davasının kişilere göre en iyi boşanma avukatıyla, nafaka avukatıyla davanın açılmasıdır.

Kadın evi terkederse nafaka alabilir mi sorusunu da bu şekilde cevaplamış olduk. Buradan  Uyuşturucu cezaları ve etkin pişmanlık yazımızı okuyabilirsiniz.

ankarada seo
Otomatik Kepenk
Otomatik Çelik Kepenk Fiyatları
Otomatik Çelik Kepenk
Otomatik Çelik Kepenk Ankara
arapça kursu ankara
almanca kursu ankara
rusça kursu ankara
ingilizce kursu ankara
toefl kursu ankara
Birebir ingilizce kursu ankara