Miras Sözleşmeleri ile Vasiyetname Hazırlanması

Özellikle de ölmeden önce insanlar emanet edecekleri malları adına vasiyetname hazırlarlar. Ölümden önce diledikleri gibi malları üzerinde tasarruf etme imkanları vardır, dolayısıyla ölümlerinden sonra da malları üzerinde kimlerin, nasıl, ne kadar bir tasarrufta bulunacağına yönelik bir vasiyetname oluştururlar. Bu sözleşmeye de vasiyetname veya miras sözleşmesi denir, işte bu nedenle sahip olunan malvarlığının devri yapılmış olur, özellikle de sadece malvarlığı üzerinde miras sözleşmesi yapılmaz. Malvarlığı dışındaki hususlarda da vasiyetname düzenlenebilir. İki taraflı bir hukuki işlem söz konusu olduğu için de iki tarafında rızası söz konusu olmalıdır. Buna karşın vasiyetnamede sadece vasiyet verenin irade beyanı önemlilik arz eder. Bu sebeple de en çok tercih edilen sözleşme vasiyetnamedir.

Miras Sözleşmesi Nasıl Olmalıdır?

Miras Sözleşmeleri ile Vasiyetname Hazırlanması
Miras Sözleşmeleri ile Vasiyetname Hazırlanması

Öncelikle önemli birtakım şartlar söz konusudur. Vasiyetnameyi veren kişinin ayırt etme gücüne sahip olması gereklidir. Bu şart aynı zamanda da yaş şartını da içerisinde barındırır, 15 yaşını doldurmuş ve de ayırt etme gücüne sahip olan bir kişi bu iki koşulu da sağlıyor ise vasiyetname düzenleyebilir. 3 farklı düzenleme yönteminden birini seçerek işe başlayabilir, elle sözlü ve resmi olmak üzere üç farklı yöntemden birini seçebilir. Bunların da her birinin kendine göre özel yapılış şekli ve usulü bulunmaktadır. El yazısı ile yazılan vasiyetname tamamen el ile yazılmalıdır, resmi vasiyetname ise resmi ve yetkili bir memur ile yapılmalıdır, daha sağlıklıdır. Sözlü ise aslında temelde bu koşulların zorluğu ve imkansızlığı hallerinde 2 tanık önünde yapılır.

Miras Sözleşmesinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Özellikle de söz konusu şekil şartlar ve de önemli ayrımlar olduğunda muhakkak ki dikkat edilmesi gereken hususlar bulunmaktadır. Öncelikle miras herkes tarafından yapılabilen bir işlem olmadığından kişide aranan şartlar sağlanmalıdır. Daha sonra ise vasiyetnamenin nasıl ve ne şekilde yapılacağı da oldukça önemlidir. Bazı zorunlu haller dışında en güvenilir yol resmi vasiyetname şeklinde olabilir. İrade oldukça önemli bir husus olup, ehliyet bakımından da ayırt etme gücüne sahip olunması önemlidir. Saklı pay söz konusu olduğundan da bunların üzerinde tasarruf yetkisinin olup olmaması önemlidir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir