Mirasın Reddi Nasıl Yapılır? Nereye Başvurmak Gereklidir?

Mirasın Reddi Nasıl Yapılır? Nereye Başvurmak Gereklidir?

Mirasın reddi kanun tarafından öncelik olarak yasal, daha sonra ise sonradan atanan mirasçılara verilen bir haktır. Bu durum bazen herhangi bir dava sürecine girmeden veya beyanda bulunmaya gerek olmadan reddedilmektedir. Bu şekilde otomatik mirasın reddi mirasçının borca batık olması halinde gerçekleşmektedir. Bu durumun dışında kalan diğer durumlarda kişilerin kendi iradeleri ile reddi miras davası açmaları gereklidir.

Söz konusu olan davayı açmak isteyen kişilerin görevli veya yetkili olan mahkemeye bir dilekçe hazırlamaları gereklidir. Bu dilekçenin ise mahkemenin tevzi bürosuna sunulması gereklidir. Aynı zamanda dilekçe eki ile birlikte delillerin de sunulmasının gerekli olduğunun bilinmesi gereklidir. Bu işlemlerin tamamlanmasından sonra ise gerekli olan vezne harcı ve diğer masrafların da yatırılmasından sonra dava süreci başlamış olacaktır.

Mirasın Gerçek Reddi Şartları Ve Reddi Miras Süresi

Mirasın reddi hükmen veya gerçek reddi şeklinde iki şekilde ifade edilmektedir. Gerçek reddinde mirasçıların sulh hukuk mahkemesine sözlü veya yazılı bir şekilde başvuru yapmaları gereklidir. Bu aşamada ise mirasçının aklı dengesinin yerinde olmasına dikkat edilmesi gereklidir. Bunun yanında mirasçının ergin olması da gerekmektedir. Bu şartlara uyan mirasçıların verdikleri ret beyanı sulh hukuk mahkemesinin özel kütüğünde yer alacaktır. Ayrıca mirası reddeden kişinin reddini gösteren bir belge de alabilmektedir.

Reddi miras davalarında mirasçılara 3 aylık bir süre verilmektedir. Bu süre ise genel anlamda mirası bırakan kişinin ölümüyle beraber başlamaktadır. Aksi bir durum halinde yani kişilerin ölüm haberini geç duymaları halinde bu durumu ispatlamaları şartıyla kişilere 3 aylık bir süre verilebilmektedir.

Mirasın Reddi Nasıl Yapılır? Nereye Başvurulur?

Mirasın reddi sulh mahkemesine yapılan sözlü veya yazılı beyanın iletilmesi ile başlamaktadır. Bu davayı açan mirasçının akli yetilerinin yerinde olması ve ergin olması gereklidir. Aksi takdirde mirasçı davayı açamayacaktır.

Söz konusu olan dava süreci ise mirası bırakan kişinin ölümünden sonraki üç aylık süreçte yapılabilmektedir. Farklı özel şekillerde de bu üç aylık süreç başlayabilmektedir ancak genel olarak kişinin ölümünden sonra başlamaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir