Nafaka alacaklarının Tahsili

Nafakalar daha önceki makalelerimizde de bahsettiğimiz üzere yoksulluk, iştirak, tedbir ve bakım nafakası olmak üzere dört çeşittir. Çocuklar için istenecek iştirak nafakası, dava esnasında istenecek tedbir nafakası, boşanılan eşten istenilen yoksulluk nafakası ve ana-babadan istenilen bakım nafakasının birçok detayı bulunmakla birlikte bu konuda nafaka alacakları ile ilgili açılacak davalarda mutlaka alanında uzman bir nafaka avukatıyla çalışılmasını tavsiye ederiz. Bunlar dışında eşlerden biri, ortak hayat sebebiyle kişiliği, ekonomik güvenliği veya ailenin huzuru ciddi anlamda tehlikeye düştüğü sürece ayrı yaşama hakkına sahiptir. Bu ayrı yaşama haklı bir sebebe dayanıyorsa eşlerden birinin istemi üzerine hakim diğerine yapılacak parasal katkıya karar verebilir.

Tüm bu nafakanın çeşitlerinde herhangi bir ayrım olmaksızın nafakaya mutlaka dava tarihinden itibaren hükmedilmelidir. Gerek yargılama sürecinde hükmedilecek nafakaya gerekse sonradan nafakanın artırılması talepli davalarda nafaka karar tarihinden itibaren değil dava tarihinden itibaren bağlanır. Velayetin değiştirilmesi nedeniyle bağlanacak nafakalarda ise velayetin değiştirilmesi kararı kesinleşmeden infaz edilemeyeceğinden nafaka da kesinleşme ile birlikte bağlanır.

NAFAKA ALACAĞI İÇİN EMEKLİ MAAŞINA HACİZ KONULABİLİR Mİ?

Yüksek mahkemeye göre birikmiş nafaka adi alacak vasfında değildir. Bu sebeple birikmiş nafaka alacakları için de emekli maaşı üzerine haciz konulabilir. Yargıtay 8. Hukuk Dairesi’nin 23/09/2013 tarihli kararında da bu hükme değinilmiştir. Hükümde “ 5510 sayılı yasanın 93. Maddesi bu kanun gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri sağlık hizmeti sunucularının genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanması sonucu Kurum nezdinde doğan alacakları devir ve temlik edilemez. Gelir, aylık ve ödenekler; 88. Maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ve nafaka borçları dışında haczedilemez.” Hükmüne göre nafaka borçları için haczedilmezlik kuralı uygulanmaz.Birikmiş nafaka alacağı için icra takibi.

Görüldüğü üzere birikmiş nafaka alacakları adi alacak vasfında olmadığından emekli maaşının en az ¼ ü oranında kesinti yapılabilir. Yani birikmiş nafaka alacağı için emekli maaşına haciz konulabilir.

2019 YILI NAFAKA DAVALARINDA İSTİNAF VE TEMYİZ SINIRI NEDİR?

Her yıl için ayrı olmakla birlikte 2019 yılı için istinaf sınırı 4.400 TL, temyiz sınırı ise 58.800 TL olarak belirlenmiştir. Nafaka davalarında bu sınırın belirlenmesinde 1 yıllık nafaka miktarının toplamı dikkate alınır. Ve gerek avukatlar gerekse dava açanlar açısından en önemli hususlardan bir tanesi de şudur ki; nafaka davalarında reddedilen kısım için avukatlık ücretine hükmedilemez. Yani talebinizden daha az nafaka bağlanması durumunda karşı taraf avukatına karşı vekalet ücreti ödemek durumunda kalınmaz.

Örneğin bir kişi Etimesgutta oturmakta ve Ankara Batı Aile Mahkemesi’nde açtığı davada aylık 2.000 TL nafaka bağlanmasına hükmedilmişse 1 yıllık nafaka miktarı 24.000 TL olarak hesaplanacağından temyiz alt sınırında kaldığından temyiz edilemeyecektir. Ancak İstinaf kanun yoluna başvurulabilecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir