Nafaka Davası Dilekçe Örneği

Tarafların boşanmaları esnasında kişiler birbirlerinden nafaka istemeyebilirler. Ancak boşanmanın kesinleşmesi ile şartlarında değişiklik olan her kişi nafaka bağlanması için dava açabilir. Kişi kendisine yoksulluk nafakası bağlanması için dava açabileceği gibi, velayeti kendisinde olan çocukları için iştirak nafakası talebinde de bulunabilir. Burada boşanma sonrası şartlarda değişiklik olması dikkat edilmesi gereken hususlardan bir tanesidir. Ayrıca kişinin ileriye yönelik olarak yoksulluk nafakası talebinden vazgeçtiğine dair bir beyanının olmaması da önemlidir. Aksi halde dava reddedilecektir.

Aşağıda nafaka dava dilekçesi örneğini paylaşmaktayız. Bilinmelidir ki anılan örnek dava dilekçesi hem genel hatlarıyla hazırlanmış hem de esasına girilmemiştir. Her davanın kendine özel yanları bulunmaktadır. Davanızın reddedilmemesi ve en faydalı sonuçları alabilmeniz için mutlaka alanında uzman nafaka avukatı (Nafaka avukatı tabiri hukuken uzmanlaşmayı gösteren geçerli bir ibare olmayıp avukatlar yetkileri gereği her davaya bakabilmektedirler. Bu ibareye halk arasında kullanımı bu şekilde olduğu için makalemizde yer verilmiştir.) ile çalışmanızı tavsiye ederiz.

Nafaka Davası Dilekçe Örneği Word : İndir

Nafaka Davası Dilekçe Örneği Pdf : İndir

Nafaka Davası Dilekçe Örneği Doc : İndir

(Yetkili Mahkeme) AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI :Ad, Soyad, TC Kimlik numarası, Adres

DAVALI : Ad, Soyad, TC Kimlik numarası, Adres

KONU : Müşterek çocuklar için aylık … TL iştirak nafakası bağlanması talebimiz hakkındadır.

AÇIKLAMALAR :

Davalı ile … Aile Mahkemesinin (Mahkeme Bilgileri) … sayılı kararı ile boşanmış bulunmaktayız. Anılan boşanma davası kararında bana ve çocuklarıma talep etmediğim için nafaka bağlanmamıştır. Ancak hayat şartlarındaki zorlaşma, çocukların okul giderlerinin artması, paranın değerinin düşmesi ve davalının maddi durumundaki iyileşmeler nedeniyle nafaka bağlanmasını talep etme gereği doğmuştur.

Müşterek çocuklar ekte evraklarını sunduğum üzere okula ve kursa gitmekte, aylık okul ve kursun … TL tutarında taksitleri bulunmaktadır. Bunun dışında okulda ve sosyal hayatlarında harcadıkları yine ekte faturalandırdığım … TL tutarlı masrafları vardır. Evimiz kira olup işten … TL tutarlı maaş almaktayım. Aldığım maaş ev ve çocukların giderlerine yetmemektedir.

Davalı ise işten aylık… TL maaş almaktadır. Gayrimenkulleri vardır ve kira gelirleri bulunmaktadır. Davalının ekonomik durumu da göz önünde bulundurularak tarafım ve çocukların ihtiyaçlarının arttığı kabul edilip nafaka bağlanmasını talep etme gereği hasıl olmuştur.

HUKUKİ DELİLLER : Tanık, yemin, bilirkişi, keşif, ekte sunulan giderlere ait belgeler

HUKUKİ SEBEPLER : TMK, BK vs.

TALEP VE SONUÇ : Yukarıda arz ve izah edilen ve resen araştırılacak nedenlerle … Aile Mahkemesinin kararı ile boşanmamıza karar verilen davalıdan, müşterek çocuklar için aylık … TL tutarlı nafaka alınmasına ve yargılama giderlerinin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. Tarih

İsim- İmza

Nafaka dilekçesi, Nafaka davası dilekçe, Nafaka davaları dilekçe örnekleri, Nafaka ceza davası dilekçe örneği, Nafaka dilekçe örneği, Nafaka isteme dilekçesi, Nafaka dilekçesi nasıl yazılır, Nafaka dilekçe örneği, Nafaka talebi dilekçe örneği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir