Neden Notere İhtiyaç Duyarız

Noter, yasalar tarafından çizilen hak ve sorumluluklar aracılığı ile özel ve tüzel kişilerin sahip olduğu çeşitli belge ve işlemlere hukuki nitelik kazandıran kişiye denmektedir. Hukuk fakültesi mezunları noter olabilmektedir. Alım-satım sözleşmesi düzenlemek, kanunlara uygun olarak düzenlenmiş olan evrakların üzerinde bulunan imza ve mühür gibi işaretlerin ve tarihlerin onaylanmasını sağlamak, tescillenmesi gereken işlemleri tescil etmek, ihtarname, ihbarname ve protesto göndermek noterlerin görevleri arasında yer almaktadır. Noter avukatlık vekâlet ücreti Adalet Bakanlığı tarafından belirlenmiş 6 Mart 2020 tarihli Resmî Gazetede yayımlanmıştır. Bakanlık tarafından belirlenmiş olan kriterler içerisinde noter avukatlık vekâlet ücreti ödenmektedir.

Kimler Noter Olabilir

noter avukatlık vekalet ücreti
noter avukatlık vekalet ücreti

Noter olabilmek için hukuk fakültesini bitirmek gerekmektedir. Fakülteyi başarı ile bitiren öğrenciler, noterlik stajlarını bitirdikten sonra ilgili sınavlara girerler ve sınavı başarı ile verenler noter olabilme hakkını kazanırlar. Noter olmak isteyen kişilerin sorumluluk alabilme yetisi yüksek, güncel yasal değişiklikleri takip edebilen, iletişim yetileri kuvvetli, yorum yapabilme yetileri olan kişiler olması gerekmektedir. Hukuk ile birey arasındaki güven olgusunu korumakla görevli olan noterler, yasal hükümlerle belirlenen çerçeveler içerisinde bu görevlerini yerine getirmektedirler. Belge ve evrakların tescil edilmesi yanı sıra çeşitli çekiliş, yarışma ve tescil işlemleri noter huzurunda gerçekleştirilebilmektedir. Bu işlemler sırasında yine noter avukatlık vekâlet ücreti ödenebilmektedir.

Noter Avukatlık Vekâlet Ücreti

Avukatlara verilen vekâlet ücretleri noter onayı ile tasdik edilebilmektedir. Noter avukatlık vekâlet ücreti Adalet Bakanlığı tarafından yıllık olarak belirlenmekte ve Resmî Gazetede yayımlanmaktadır. Avukat ile müvekkil arasında gerçekleştirilen vekâlet belgesine noter onayının verilmesi ile yapılan anlaşmaya yasal yükümlülük kazandırılmaktadır. Böylece her iki tarafın hakları da noter huzurunda korunmuş olmaktadır. Tabi sözleşmenin onaylanması sırasında noter belirli bir ücret talep etmektedir. Bu ücret avukatın ve müvekkilin karşılıklı haklarını yasal düzlemde koruyabilmeleri açısından oldukça büyük önem taşımaktadır. Noter, yaptığı işlemler üzerinden ücret talep etmektedir. Avukatlara verilen vekâletname ücretleri de bu kapsamda noterlerin bilgi, tecrübe ve yasal değişikliklere ne derece hâkim olduğu ile birlikte değişiklik gösterebilmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir