Ödenmeyen Senet Nasıl Tahsil Edilir?

Ticari işleri için çoğu kişi senet yaparak belli bir borcu ödeme taahhüttü altında bulunmaktadır. Bunlar çek, bono, poliçe, kambiyo senedi gibi farklı çeşitlerde olabilir. Borç gösteren bir evrak olma niteliğine sahiptir. Üzerinde belirtilen tarihe dek borcun ödenmesi gerektiğinin yazılı olduğu bir belgedir. Çek, bono, poliçeden gelen alacak için genel haciz yolu izlenerek de tahsil yapılabilir. Elden tahsil edilebileceği gibi banka aracılığı ile de senet tahsili yapılır. Senet 3 yıl geçerlilik süresine sahiptir. Bu sebepten alacağın kayba uğranmaması için iyi bir takip yapılması gerekir. Bu konuda Ankara avukat bürolarından alınacak danışmanlık hizmetleri sayesinde borç takibi için gerekli yollar izlenecektir. Borcun ödenmemesi halinde kişi banka aracılığı ile protesto işlemi yapar. Ödenmediği takdirde borçlunun kredi notu düşecektir. Buna rağmen borcun yerine getirilmemesi halinde avukat yardımı ile icra yoluyla takip başlatılır.

Borçlu İtiraz Etmezse Nasıl Bir Yol İzlenir?

Belirtilen süre içerisinde borçlunun edimi yerine getirmesi gereklidir. Aksi halde lehtar icra yoluyla takip başlatarak borcunu talep edecektir. Aynı zamanda avukat tarafından gerçekleştirilen işlemler içinde avukata ödenen ücret borçludan alınmak üzere talepte bulunulacaktır. Kişinin ödememesi halinde para ya da hapis cezası öngörülebilmekle birlikte cezai işlemlerde bulunulur. Borçlu ödeyeceğini belirterek işlemde bulunabilir. Borçlunun itiraz etmemesi hali ile birlikte sözleşmeye konu tahsili yapmaması durumunda haciz işlemleri başlatılabilir.

İcra Yoluyla Takip Nasıl Yapılır?

İcra yoluyla takip kişinin devlet eli ile alacağını tahsil etmesine denmektedir. Takip için belli bir usul bulunmaktadır. Avukat bu işlemi başlatmak için icra müdürlüğüne icra takibi talebi verir. Bu talebin onaylanması ardından borçlu tarafına ödeme emri çıkarılır. Borçlunun herhangi bir itiraz işleminde bulunmaması ile birlikte takip kesinleşmiş olur. Bu durumda borcun ödenmemesi halinde artık kişinin malvarlığından alacağın tahsili işlemi yapmak gerekir. Bu sebeple haciz işlemleri başlatılır ve borçlunun malvarlığında bulunan taşınır ya da taşınmazların satışı gereken meblağda gerçekleştirilir. Ardından elde edilen gelir ile borç kapatılır. İlamlı, ilamsız, kambiyo senetlerine özgü çeşitleri kanunda öngörülmekle birlikte icra yoluyla takip işlemleri farklılık göstermektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir