Ankara Boşanma Avukatı, Ankara En İyi Boşanma Avukatı, Ceza Hukuku, Ankara Uyuşturucu Avukatı, Ankara Ağır Ceza Avukatı, Çankaya Boşanma Avukatı, Ümitköy Boşanma Avukatı, Ankara Malpraktis Avukatı, Ankara Tazminat Avukatı.

Soybağının Reddi, Babalık Davası

Soybağının reddi çeşitli nedenlerden dolayı açılabilir. Evlilik sırasında veya 300 gün içinde doğan çocuğun babası erkek eştir. Çocuğun kocaya ait olduğu algısı babalık karinesi olarak bilinir. Bu süreden sonra doğan çocuğun erkek eş ile bağlanması, annenin evlilik sırasında hamile kaldığının kanıtı ile mümkündür. Erkek eşin yokluğu teyit edilirse, ölüm tarihinden veya son mesaj tarihinden itibaren 300 günlük süre işlemeye başlar. Koca, çocuğun kendisinden olmadığını iddia ederse, baba, babanın reddini talep eden bir dava açarak babanın karinesini reddedebilir. Babalık davası anne ve çocuk tarafından açılabilir. Bu açıdan çocuğun babalığın reddi davası açma hakkı vardır.

Soybağının Reddi Davasını Kimler Açabilir?

Yasama organı, babalığı reddederek kocaların ve çocukların çıkarlarını korumak istemiştir. Bu nedenle öncelikle anne ve çocuklar dava açma hakkına sahiptir. Annenin dava açma hakkı ne olursa olsun, çocuğun babasının reddi için dava açma hakkı vardır. Kocanın çocuğu alenen veya zımnen evlat edinmesi, çocuğun dava açma hakkını etkilemez. Ancak çocuğa tanınan bu hak sadece çocuğa verilir, ölümüyle sona erer ve onun soyundan gelenlere miras kalmaz. Babalık davası, reşit olmayan bir çocuğun mütevelli heyeti tarafından açılabilir. Yargıtay, çocuğun ayrımcılık yetkisine sahip olup olmadığına bakılmaksızın davanın kayyuma götürülebileceğine inanmaktadır. Ayrıca, çocuğu miras alan birinci terekenin mirasçılarına ve çocuk aracılığıyla miras hakkını kaybeden ikinci tereke reisine soybağının reddi davası açma hakkı verilir. Bu kişiler ancak kocanın şikayette bulunma süresinden önce ölmesi, bulunmaması veya kocanın her zaman kendine özgü kişiliğini kaybetmesi durumunda dava açabilir.

Soybağının Reddi ve Babalık Davası Farkları

Baba ile çocuk arasındaki soybağının reddi, babalık reddi ile yapılabilir. Bu dava yenilikçi bir davadır. Başka bir deyişle, mahkeme babalığın reddi talebini kabul ederse, baba ile oğul arasında artık atadan kalma bir ilişki yoktur. Bununla ilgili kalıtım gibi sonuçlar da geçerli değildir. Buna karşın babalık davası daha farklıdır. Bu iki davanın özneleri birbirinden farklı hatta zıttır. Sıklıkla bu iki davayı birlikte açmak gibi hatalar yapılır. Bunun genel nedeni, gerçek baba olduğunu iddia eden bir bireyin istisnai durumlarda velayetin reddi davası açma hakkının bulunmasıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir