Sıkça Sorulan Sorular

Avukatlık Ücreti Ne Kadar?

Müvekkillerimizin hukuki sorunuyla ilgili olarak yüz yüze görüşme yapılmakta, sonrasında hukuki sorunun mahiyetine göre vekalet ücreti Avukatlık Kanunu çerçevesinde tayin edilmektedir. Ofiste yapılacak danışmalar ücretlidir.”

Avukatım duruşmada çok konuşmuyor. Bu beni savunmadığı anlamına mı gelir?

Kesinlikle o anlama gelmez. Türk hukukunda sözlü değil yazılı yargılama usulü esastır. Bu sebeple avukatınız dilekçelerinizi süresi içerisinde sunmuş ve sizin taleplerinizi ve savunmanızı yazılı olarak ifade etmişse ayrıca duruşmada yazdıklarını tekrarlamasına gerek yoktur. Ayrıca Yargı mercilerinin yoğunluğu, dosyaların çokluğu sebebiyle çoğunlukla her duruşmaya en fazla beş dakika ayrılmakta ve hakim yazılı olarak dosyaya sunulan esasları tekrar sözlü olarak dinleyerek zaman kaybetmek istememektedir. Elbetteki yazılı olarak ifade edilemeyen gerekli hususların, ne olursa olsun sözlü olarak da ifade edilmesi gerekmekte ve bu durum duruşma esnasında hakim gözünde kötü bir kanaat oluşturmamak adına mutlaka alanında uzman avukatlarca değerlendirilerek yapılmalıdır.”

Herhangi bir hukuki sorunumla ilgili olarak davayı kendim açıp takip edebilir miyim?

Elbetteki vatandaşlar her hukuki sorunlarıyla ilgili olarak kendileri dava açıp takip edebilirler. Ancak hukuk çok ince ayrıntılara sahip karmaşık bir alandır. Dosyada mevcut herhangi bir eksiklik alacaklı iken sizi borçlu konumuna, yahut kendinizi savunamadığınızdan bahisle suçlu durumuna düşürecek olup hak kaybına uğramanız, dosyanızın düşmesi, eksik talepler gibi onlarca olumsuz sonuç yaratabilir. Sorununuz yargı mercilerine intikal ettiğinde her şeyin usulüne uygun ve hak kaybına uğramadan olması için mutlaka dosyalarınızı alanında uzman avukatlar aracılığıyla takip etmenizi tavsiye ederim.”]

Ben boşanmak istiyorum, eşim boşanmak istemiyor. Bu durumda boşanamaz mıyım?

Boşanmak iki tarafın da isteğine tabi olan bir durum değildir. Boşanma isteğinde bulunan kişi daha az kusurlu ise avukatınızın gerekli önlemleri alması ve hukuki süreci iyi bir şekilde yönetmesi halinde eşiniz boşanmak istemese de boşanmanıza karar verilebilir.”

Boşanma davasını ben açarsam, tazminat alamaz mıyım?

Bu soru halkımızda bulunan çok yaygın bir görüştür ama yanlıştır. Nafaka ve tazminat hususları davayı kimin açtığı ile ilgili değil, dosyada mevcut savunmalara göre kusur ve yapılacak sosyal kültürel ekonomik durum araştırmaları ile ilgilidir. Davayı kimin açtığının bir önemi yoktur ki davalı da her zaman karşı dava açabilir.”]

Çocuğumun velayeti kimde kalır?

Bu durum dosyanızda yapılan beyanlar ve sunulan deliller doğrultusunda sosyal hizmet uzmanları ve pedagoglar tarafından çocukla yapılacak görüşmeler sonrasında kesinleşecektir. Karşı tarafın uygunsuz hayat yaşaması halleri bu durumdan istisna olup çocuğun menfaatleri gözetilerek de karar verilebilir.”

Yurt dışında boşandım ama hala Türkiye’de evli görünüyorum. Ne yapabilirim?

Bir avukat aracılığıyla tanıma ve tenfiz davası açılmalıdır.”

Trafik kazası yaptım, tazminat alabilir miyim?

Bu durum kusursuzluk oranına ve yaralanma yahut ölüm olup olmadığına göre değişmektedir. Gerekli şartların sağlanması halinde kısa bir süre içerisinde iş gücü kaybı yahut destekten yoksun kalma tazminatı alabileceğiniz gibi ayrıca maddi ve manevi tazminat taleplerinde de bulunulabilir.”

Trafik kazası sonrasında aracımda hasar dolayısıyla değer kaybı meydana geldi. Bunu talep edebilir miyim?

Elbetteki kusur oranı ayrıca değerlendirilmek üzere gerekli şartlar sağlanıyorsa karşı taraf ve sigortasından değer kaybı talebinde bulunulabilir. Kaza öncesinde hasarsız yahut daha az hasarlı olan bir aracın, kusur oranı çok olan kişinin kazaya sebebiyet vermesi sonrasında araçta değişen boya gibi durumlarla hasar kaydı çoğalmaktadır. Anılan sebeple aracın kaybettiği değer talep edilebilir.”

Alacağım var, nasıl tahsil edebilirim?

Alacağın mahiyetine göre başlatılacak icra takibi ve sonrasında yapılacak işlemlerle alacağınız tahsil edilebilir.”

CEZA HUKUKU VE UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ SORU CEVAP

1. Hakkımda soruşturma başlatılmış, ne yapmalıyım?

Öncelikle hakkınızda başlatılan dosyanın içeriğini öğrenip, gerekirse dosyanın fotokopisi ni almalısınız. Gerekli evrakları topladıktan sonra mutlaka soruşturma başlatılan konu ile ilgili alanında uzman bir avukattan yardım almalısınız.”

2. Ceza dosyamı kendim takip edebilir miyim?

Elbetteki bütün dosyaları avukat olmadan taraflar kendi başlarına takip edebilirler. Ancak ceza yargılamasının usulü oldukça karmaşık ve detaylıdır. Soruşturma ve kovuşturma evresinde tarafların mahkemede kanaat oluşturacak, Yargıtay kararları ışığında hükme etki edecek kararları bilmemeleri büyük olasılıkla ceza alınmasıyla sonuçlanacaktır. Tarafların mutlaka alanında uzman avukatlardan yardım almalarını tavsiye ederiz.”

3. Cezaevindeyim yine de avukat tutabilir miyim?

Cezaevinde tutuklu veya hükümlü olunması fark etmeksizin avukatınıza karar verdiyseniz avukatınızın cezaevine göndereceği bir noter ile vekalet çıkarabileceksiniz.”

4. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması ne demektir?

Görülen ceza dosyanızda aslında hakimin size adli para yahut hapis cezası gibi cezalar verdiği ancak gerekli şartların sağlanması ve 5 yıl içerisinde herhangi kasıtlı bir suça karışılmaması halinde cezanın kaldırılacağı anlamına gelir. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilebilmesi için zararın giderilmiş olması gerekmektedir.”

5. Uyuşturucu ile yakalandım. Ticaretten yargılanır mıyım?

Uyuşturucu madde ticareti ile kullanım arasındaki temel fark ilgili makalemizde bahsettiğimiz üzere, yakalanan uyuşturucunun miktarı ve de failin saikidir. Duruma göre yapılacak değerlendirme ile ticaretten yargılanıp yargılanmayacağına karar verilecektir.”

6. Uyuşturucu madde ticaretinin cezası nedir

Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç eden kişi, yirmi yıldan otuz yıla kadar hapis ve iki bin günden yirmi bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.”]

7. Uyuşturucu madde kullanmanın cezası var mıdır?

Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ancak öncelikle tedavi denetimi uygulanması gerekmektedir. “