Suç-İşleme-ve-Haysiyetsiz-Hayat-Sürme-Nedeniyle-Boşanma

Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedeniyle Boşanma

Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme nedeniyle boşanma davası açabilmek için boşanma avukatı ile çalışmak gerekmektedir. Suç işleme davalarının açılabilmesi içinse eşin yüz kızartıcı suçlardan birini işlemesi gerekmektedir. Bu suçlar, toplum tarafından tepkiler alan ve ahlaki değerlerin dışında olan suçlardır. Bu suçlara örnek olarak hırsızlık, rüşvet, zimmet, uyuşturucu ticareti, evrakta sahtecilik, hileli iflas, dolandırıcılık ve kasten adam öldürme gibi suçlar örnek verilebilmektedir. Buna karşın haysiyetsiz hayat sürme sebebiyle boşanma davası açabilmek için ahlak ve etik değerlerine aykırı davranışlarda bulunan bir eşe sahip olunması gerekmektedir. Bu açıdan ayyaşlık, randevu evi işletme, hayat kadını olarak çalışma ve kumarbazlık, haysiyetsiz yaşam sürme olarak kabul görmektedir.

Haysiyetsiz Hayat Sürme Sebebiyle Boşanmanın Şartları Nelerdir?

Boşanma avukatı aracılığıyla haysiyetsiz hayat sürme nedeniyle boşanma davası açılabilmektedir. Bu davanın açılabilmesi için evlilik birlikteliğinin bu sebepten ötürü devam edememesi gerekmektedir. Aynı zamanda bu hareketlerin alışkanlık haline getirilmiş olması da gereken koşullardan biridir.Olayın sadece bir kere gerçekleşmesi dava açmak için yeterli kabul edilmemektedir. Bu açıdan eşi rahatsız eden hareketlerin sürekli olarak görülmesi gerekmektedir. Boşanma davasının açılabilmesinin bir diğer şartı ise haysiyetsiz hayat sürme davranışlarının, evliliğin gerçekleşmesinden sonra görülmesi gerektiğidir. Evlenmeden önce bireyin haysiyetsiz bir hayat sürdüğü biliniyorsa, açılan dava hakim tarafından kabul edilmeyecektir.

Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedeniyle Boşanma Davalarına İlişkin Yargıtay Kararları

Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme sebebiyle boşanma avukatı aracılığıyla açılan davanın gereği düşünülmüştür. Türk Medeni Kanunu’nun 163. maddesinde bulunan ‘… davalı eşin küçük düşürücü bir suç işlemesi…’ nedenine uygun olan boşanma isteğe ilişkindir. Mahkeme tarafından kararın ibrazı üzerine başka delilin gerekmediğine ve davanın kabulüne karar verilmiştir. (Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 2004/13099 Esas, 2004/14288 Karar)

Davacının boşanma avukatı ile açtığı davanın, mahkeme tarafından kabulüne karar verilmiştir. Yargıtay, dava için delilerin toplanması sürecinde davalı eşin işlediği suçun, evlilikten önce işlendiğini tespit ettiği için bozma kararı verilmiştir. (Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, E: 2016/ 20524, K: 2018/8173)

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir