Sulh Ceza Hakimliğine Karşı İtiraz Nereye Yapılır?

Sulh Ceza Hakimliğine Karşı İtiraz Nereye Yapılır?

Sulh Ceza Hakimliği itiraz için belirli yollar mevcuttur. Bu bağlamda Sulh Ceza Hakimliği tarafından soruşturma aşamasında verdiği bir kararla ilgili itiraz için CMK şu yerleri öngörmüştür:

 • Sulh ceza hâkimliği kararlarına yapılan itirazların incelenmesi, o yerde birden fazla sulh ceza hâkimliğinin bulunması hâlinde, numara olarak kendisini izleyen hâkimliğe; son numaralı hâkimlik için bir numaralı hâkimliğe aittir.
 • Ağır ceza mahkemesinin bulunmadığı yerlerde tek sulh ceza hâkimliği varsa, yargı çevresinde görev yaptığı ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerdeki sulh ceza hâkimliğine; ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerlerde tek sulh ceza hâkimliği varsa, en yakın ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerdeki sulh ceza hâkimliğine aittir.
 • Tutuklamaya ilişkin itiraz kanun yoluna başvurulması halinde, ilk tutuklama talebini reddeden sulh ceza hâkimliği, tutuklama kararını itiraz mercii olarak inceleyemez.
Sulh Ceza Hakimliğine Karşı İtiraz Nereye Yapılır?
Sulh Ceza Hakimliğine Karşı İtiraz Nereye Yapılır?

CMK İtiraz Nereye Yapılır?

İtiraz hakim, mahkeme veya Cumhuriyet savcısı tarafından verilen kararların hukuka aykırılığı iddiası ile üst merciiye yapılan bir hukuki başvurudur. Bu yol ile sanığın adil yargılanma hakkının ihlal edilmemesi amaçlanmaktadır. Şüpheli ve aykırı olduğu düşünülen kararlar hakkında hukuki çare belirli merciilere yapılmaktadır. Bunun için ilk olarak hangi mahkeme karar vermişse o mahkemeye itiraz dilekçesi verilir. Bu itirazın haklı olduğuna karar verilirse mahkeme kararını düzeltebilir. Yerinde görülmezse 3 gün içinde yetkili mahkemeye gönderim sağlanır. Cumhuriyet savcısına karşı ise doğrudan Sulh Ceza Hakimliği itiraz konusunda görevlidir.

Sulh Ceza Hakiminin Görevleri

Sulh ceza hâkimi genel olarak kanunda kendisine verilen görevleri ifa etmekle sorumludur. Sulh ceza hakimleri en çok soruşturma aşamasında kanun tarafından önemli görevlerle sorumlu tutulmuşlardır. Sulh Ceza Hakimliği itiraz konusunda da görevli merciidir.

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre sulh ceza hakimliklerinin görevleri şunlardır:

 • Gözlem altına alma kararı
 • İç beden muayenesi ve vücuttan örnek alma kararı
 • Moleküler genetik inceleme kararı
 • Yakalama kararına itiraz
 • Gözaltına alma kararına itiraz
 • Tutuklama kararı ve tutuklamaya itirazın incelenmesi
 • Adli arama kararı
 • Önleme araması kararı
 • El koyma kararı
 • Müdafinin dosya inceleme yetkisinin kısıtlanması kararı
 • Soruşturma dosyası ile ilgili yayın yasağı kararı
 • Diğer sulh ceza hâkimliklerince verilen kararları itiraz mercii olarak incelemek,
 • Cumhuriyet savcılığı tarafından verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair kararını itiraz mercii olarak incelemek,
 • Cumhuriyet savcılarınca verilen kamu davasının açılmasının ertelenmesine ilişkin kararlarını itiraz mercii olarak incelemek,
 • İdareler tarafından verilen idari yaptırımlara karşı, kanunların öngördüğü durumlarda başvuru mercii olarak karar vermek.

Hukuki her türlü sorunun çözümü için tulinbabaoglan.av.tr adresine başvurabilirsiniz. Hukuki tavsiyeler , mahkeme kararları gibi sorununuza yardımcı olacak pek çok çözüme rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir