Sulh Ceza Mahkemesi Kaldırıldı mı?

Sulh Ceza Mahkemeleri adli yargı kolunun içinde yer almaktaydı. Bulundukları il ya da ilçe ile tanımlanan bu mahkemeler fazla kurulduklarında numara sistemine sahip olmaktaydılar. Tek hakimli usülü uygulayan mahkeme iki yıla kadar hapis cezaları ve adli para cezalarında görevliydi. Özel kanunlar ve tüzüklerde düzenlenen davalara da bakma yükümlü olan mahkeme güvenlik tedbirini verme yetkisine de sahipti. 2014 Yılında yürürlüğe giren 6545 sayılı Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile birlikte 320 sayılı Kanuna eklenen geçici 6. maddenin birinci fıkrasında “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Sulh Ceza Mahkemeleri kaldırılmıştır.” hükmüyle; üçüncü fıkrasındaki “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte, Sulh Ceza Mahkemelerinde görülmekte olan dava dosyaları bir ay içinde yetkili Asliye Ceza Mahkemelerine devredilir.” Hükmüne esas olarak Sulh Ceza Mahkemeleri kaldırılmıştır.

Sulh Ceza Mahkemesi Ne Zaman Kaldırıldı?
Sulh Ceza Mahkemesi Ne Zaman Kaldırıldı?

6545 Sayılı Kanun İle Kaldırılan Sulh Ceza Mahkemelerinde Bulunan Dosyaların Devri

6545 Sayılı Kanun ile birlikte kaldırılan Sulh Ceza Mahkemeleri bünyesinde halen sürmekte olan birçok dava bulunmaktaydı. İlgili kanun karışıklığa yer vermeme amacıyla dava dosyalarını bir ay içerisinde Asliye Ceza Mahkemesine devretmiştir. Bu devir ilk olarak karışıklığa yol açsa da görev dağılımı ile tekrardan dosyalar düzenlenmiş ve ilgililere durum bildirilmiştir. Bunların dışında Adalet Bakanlığı’nın çalışmalarıyla sistemin daha hızlı işler hale getirilmesi amaçlanmıştır.

Sulh Ceza Mahkemeleri Resmen Tarihe Karıştı

Türk hukuk sisteminde ilk derece karar organı olarak kabul edilen Sulh Ceza Mahkemeleri 2014 yılının Haziran ayında kaldırıldı. Bu kaldırma işlemi sonucunda karışıklığın önlenmesi istendi. Bu nedenle bu mahkemenin görev alanına giren tüm dosyalar bir ay içinde Asliye Ceza Mahkemeleri’ne devredildi. Bu devirlerin tamamlanmasıyla birlikte Sulh Ceza Mahkemeleri uzun zamandır sürdürdüğü varlığını Sulh Ceza Hakimlikleri’ne devrederek tarihe karışmıştır. Tarihe karışması ise 28 Haziran 2014 tarihinde resmi gazetede yayınlanan kanun değişikliği ile olmuştur. Söz konusu kanun değişikliği şöyle ele almıştır :

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Sulh Ceza Mahkemeleri kaldırılmıştır.” hükmüyle; üçüncü fıkrasındaki “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte, Sulh Ceza Mahkemelerinde görülmekte olan dava dosyaları bir ay içinde yetkili Asliye Ceza Mahkemelerine devredilir.”

Hukuki her türlü sorunun çözümü için tulinbabaoglan.av.tr adresine başvurabilirsiniz. Hukuki tavsiyeler, mahkeme kararları gibi sorununuza yardımcı olacak pek çok çözüme rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir