Sulh Hukuk Mahkemesi Hangi Davalara Bakar ?

Sulh Hukuk Mahkemesi Hangi Davalara Bakıyor?

Sulh Hukuk Mahkemesi dava açısından aşağıdaki davalara bakmakla görevlendirilmiştir :

 • Kat mülkiyetinden kaynaklanan davalar,
 • İzale-i şuyu (ortaklığın giderilmesi) davası,
 • Kiralananın tahliyesi davası,
 • Kira ilişkisinden kaynaklanan tespit davası,
 • Kira bedelinin uyarlanması davası,
 • Kira sözleşmesinin iptali,
 • Miras ortaklığına temsilci atanması,
 • Mirasçılık belgesinin iptali,
 • Mirasın reddi davası,
 • Terekenin borca batık olduğunun tespiti davası,
 • Kayyım atanması ve kayyımlık ile ilgili diğer davalar,
 • Vasi atanması veya vasinin görevinden çekilmesi davası,
 • Vasiyetnamenin açılması
Sulh Hukuk Mahkemesi Hangi Davalara Bakar ?
Sulh Hukuk Mahkemesi Hangi Davalara Bakar ?

Sulh Hukuk Mahkemesi Nedir?

Sulh hukuk mahkemeleri belirli özel hukuk uyuşmazlıklarına bakmak için kurulmuş asıl görevli mahkeme olarak kabul edilen asliye hukuk mahkemesi ile birlikte iki genel mahkemeden birisidir. Sulh hukuk mahkemeleri tek hakimden oluşmaktadır. Her yargı çevresinde kurulması gerekli mahkemedir. Özel hukuktan kaynaklanan davalara bakan sulh hukuk mahkemesinin görevleri istisna olarak kabul edilmektedir. Davalar genellikle basit yargılama usülüne göre sonuçlandırılmaktadır. Genel olarak çekişmesiz davalara bakmaktadır.

Sulh Hukuk Mahkemesinin Görevleri

Sulh Hukuk Mahkemesi dava ile bakmak ile görevlendirilse de asıl görevlerini Hukuk Muhakemesi Kanunu belirlemiştir. Sulh Hukuk Mahkemesinin görevleri 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununda şöyle sıralanmıştır :

 • Arabuluculuk faaliyeti neticesinde tanzim edilen anlaşma belgesine icra edilebilirlik şerhi verilmesi,
 • Arabuluculuk bürosunun yetkisine yapılan itiraz hakkında karar vermek (7036 sayılı Kanun m.3/9),
 • Arabuluculuk büroları, Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından belirlenen sulh hukuk hâkiminin gözetim ve denetimi altında görev yapar. Arabuluculuk bürosunun olmadığı yerlerde büronun görevinin sulh hukuk mahkemesi yazı işleri müdürlüğü tarafından hâkimin gözetimi ve denetimi altında yerine getirilir (7036 sayılı Kanun m.28/3),
 • Kiralanan taşınmazların, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa göre ilamsız icra yoluyla tahliyesine ilişkin hükümler ayrık olmak üzere, kira ilişkisinden doğan alacak davaları da dâhil olmak üzere tüm uyuşmazlıkları konu alan davalar ile bu davalara karşı açılan davalar,
 • Taşınır ve taşınmaz mal veya hakkın paylaştırılmasına ve ortaklığın giderilmesine ilişkin davalar,
 • Taşınır ve taşınmaz mallarda, sadece zilyetliğin korunmasına yönelik olan davalar,
 • 6100 sayılı HMK ile diğer kanunların, sulh hukuk mahkemesi veya sulh hukuk hâkimini görevlendirdiği davalar.

Hukuki her türlü sorunun çözümü için tulinbabaoglan.av.tr adresine başvurabilirsiniz. Hukuki tavsiyeler , mahkeme kararları gibi sorununuza yardımcı olacak pek çok çözüme rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir