Şüpheli ve Sanık İfadeleri Ne Anlama Gelmektedir? 

İfade vermenin tanımlamak gerekirse, şüphelinin kolluk görevlileri veya savcı tarafından soruşturma kapsamında soruşturma konusu ile ilgili dinlenmesidir. İfade alma işlemi sadece kolluk görevlileri veya savcılık tarafından yapılır. İfade alma işlemi soruşturma aşamasında yapılır ve kolluk görevlileri ve savcılık tarafından başka kişiler tarafından yapılamaz.

Kovuşturma Ne Demektir?

Kovuşturma, (CMK) 2/1 fıkrasına göre savcılık tarafından düzenlenen iddianamenin kabul edilmesi ve hükmün kesinleşmesine kadar geçen döneme verilen addır. Şüpheli hakkında bir soruşturma açılır. Açılan soruşturmanın sonucunda savcılık bir iddianame düzenler ve bu iddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesi ile başlayan yargılama süreci olarak ta tanımlanabilir. Kovuşturma ayrıca bir ceza muhakemesi hukuku kavramı olup, ceza mahkemelerinin ceza davası hakkında yaptığı yargılamaya da denmektedir. Savcılık topladığı delillerin dava açmak için yeterli olmadığına kanaat getirdiğinde kovuşturmaya yer olmadığı kararına varır ki bu durumda iddianame düzenlenemediği için dava açılamaz. Bu durumda kovuşturma evresine geçiş de yapılamaz. Bunun yanı sıra kovuşturma evresi mahkemece yürütülür. Bu evrede bir taraftan iddia ve savunmanın karşılıklı olarak tartışır. Tartışma devam ederken soruşturma aşamasında toplanmayan delillerin toplanmasına da devam edildiği bir yargılama sürecidir. Mahkemelerce yürütülen kovuşturma herkese açık sözlü ve duruşmalı olarak yapılmalıdır.

Şüpheli Ne Demektir?

Medyada sıkça duyduğumuz zanlı ya da şüpheli ne demektir? 5271 sayılı CMK ‘ya göre soruşturma sırasında hakkında suç şüphesi duyulan kişiyi ifade etmektedir. Bir diğer ifade ile Cumhuriyet savcısı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında suç işlediğine dair hakkında şüpheler bulunan kişiye şüpheli denir.  Soruşturma yapılan kişi hakkında deliller ne kadar açık olursa olsun kişi hakkında hazırlanan iddianame ile dava açılana kadar kişi şüpheli olmaya devam eder. Dava açıldığında şüpheli konumundan sanık konumuna geçiş yapar.

Sanık Ne Demektir?

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianame ile dava açılıp yargılamaya başladığı andan itibaren şüpheli konumunda olan kişi kovuşturma esnasında artık “sanık” olarak adlandırılır. Sanık kovuşturma sırasında da soruşturma esnasında sahip olduğu temel haklara sahip olmaya devam eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir