İcra Hukuku Nedir?

İcra Hukuku Nedir?

İcra hukuku devletin zor kullanarak; borçlunun borcunu ödememesi durumda taşınır ve taşınmaz mal varlığına el koymasıdır. Kişi borcunu ödemiyor ve sorumluluklarını yerine getirmiyorsa alacaklının talebi üzerine devlet, borçlunun borcunu ödemesi için bazı yaptırımları icra hukuku kanalıyla yapabilmektedir. İcra kanalıyla borçlunun Devamını Oku