Kişiyi Hürrüyetinden Yoksun Kılma

Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçları

KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA SUÇLARI Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçları ; Türk Ceza Kanunu’nun 109. Maddesi kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunu düzenlemiştir. Anılan maddeye göre; Bir kimseyi hukuka aykırı olarak bir yere gitmek veya bir yerde kalmak hürriyetinden yoksun bırakan Devamını Oku