Mal Rejiminin Tasfiyesine İlişkin Davalarda Yetkili Mahkeme

Mal Rejiminin Tasfiyesine İlişkin Davalarda Yetkili Mahkeme

Mal Rejiminin Tasfiyesine İlişkin Davalarda Yetkili Mahkeme Mal paylaşımı davaları hangi mahkemede açılır? Mal rejiminin tasfiyesi davalarında yetkili mahkeme Hukuk Muhakameleri Kanununun 214. madde hükmünce belirlenmiştir. Maddenin düzenlemesine göre, eşler veya mirasçılar arasında mal rejiminin tasfiyesine ilişkin davalarda, aşağıdaki mahkemeler Devamını Oku