YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCISININ İTİRAZ YETKİSİ

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi

YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCISININ İTİRAZ YETKİSİ Türk Ceza Kanunu’nun 308. Maddesi hükmüne göre; “Yargıtay ceza dairelerinden birinin kararına karşı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, re’sen veya istem üzerine, ilâmın kendisine verildiği tarihten itibaren otuz gün içinde Ceza Genel Kuruluna itiraz edebilir. Sanığın lehine Devamını Oku