Taksirle İnsan Yaralama

TAKSİRLE İNSAN YARALAMA SUÇU VE CEZASI

Özellikle trafik kazalarında sıklıkla karşılaştığımız bir suçtur. Trafik kazası yaptıysanız ve bir kişi yaralandı ise bu suçun oluşma olasılığı çok yüksektir. Bu sebeplerle taksirle insan yaralama suçuna ilişkin detaylı açıklamalarda bulunmak gerekir.

Taksirle İnsan Yaralama
Taksirle İnsan Yaralama

Trafik kazası yaptım, birisi yaralandı. Ne olur?

Bu suçun tanımı taksirle başkasının vücudunu, sağlığını, algılama yeteneğini bozmaktır. Taksir konusu ayrıca makalelerimize konu edinmiştir. Ancak kısaca bahsetmek gerekirse kanun dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranarak başkalarının vücut bütünlüğüne zarar vermeyi taksirle yaralama saymıştır. Normal olarak günlük hayatta çok sıkça işlenen bu suçta fail ve mağdur herkes olabilir. Kanun bu durumu suçun temel şekli olarak düzenlemiştir. Bu suç tanımında kişi dikkatli davransa yaralamayı önleyebilecek durumdadır. Zira dikkatli davranması mümkün değil ya da ayrıca dikkatli davranması beklenmiyorsa kanun hareketi suç saymayacaktır.

Burada dikkatli davranması varsayılan insan ortalama zekaya sahip herkestir. Ayrıca bir beceri ve uzmanlık bilgisinin olması aranmayacaktır. Normal bir insanın dikkatli davranması sonucu zararlı netice önlenebilir idiyse o kişi sorumludur. Dikkatsizlik ve özensizlik bir hareketi yapan failin bu hareketin doğuracağı neticeyi öngörmemesi veya öngörememesidir. Oysa zararlı netice normal bir insanın bilgi, görgü, hayat deneyimine göre öngörülebilir niteliktedir. Fail gerekli hassasiyeti gösterse ve gerekli tedbirleri alsa, pasif davranmamış olsa, somut olayı başkaları açısından da değerlendirse zararlı netice doğmayacaktı.

Taksirle yaralama suçu bilinçli taksirle de gerçekleştirilebilir. Bu durumda fail yaptığı hareketin yaralama neticesini doğuracağını öngörmekte ancak neticeyi istememektedir. Görülüyor ki bilinçli taksir halinde failin suça yönelik psikolojik dünyası daha güçlüdür. Kanun koyucu bunu ceza artırım sebebi saymıştır (md. 22/3). Örneğin trafikte kırmızı ışıkta geçen bir kişi yaya geçidinin olduğu noktada bu hareketi yapıyor ise kazayı öngörüyor demektir. Bu noktada sonucu ve yaralamayı isteyip istememesi kasıt açısından değerlendirilecektir.

Kanun koyucunun bu durumu bu şekilde düzenleyerek kamu düzenini korumak istemiştir.

Taksirle yaralamanın ölçüsü ve derecesi soruşturma aşamasında raporu düzenleyen doktorlar ve hastaneler tarafından düzenlenecek, mahkeme evresinde ise adli tıp olayı değerlendirecektir. Adı geçen kurumlara mahkemede başvurmak isteniyorsa ayrıca talepte bulunulmalıdır. Bu hususlar oldukça teknik bilgi gerektiren konulardır. Bu sebeplerle mutlaka Ankara ceza avukatları ile çalışmanızı tavsiye ederiz. Zira avukatlar sizi hukuki konularda en doğru şekilde yönlendireceklerdir.

Taksirle yaralama birkaç kişinin hareketinin birleşmesi sonucu meydana gelebilir. Mesela üç otomobilin çarpışmasında birden çok kişinin yaralanması gibi. Bu durumda hakim kazaya sebebiyet veren herkesi sorumlu tutacaktır. Kusurlarına oranla da cezalarını belirleyecektir. Faillerin sorumluluğunu belirlerken zararlı neticenin gerçekleşmesinde etkisi fazla olana daha fazla, az olana, alt ve üst sınırlar içinde kalmak kaydıyla daha az bir ceza verecektir. Fail ister hafif ister ağır taksirli olsun, ceza hukuku açısından sorumludur. Çünkü hafif taksirli de olsa zararlı neticede hareketinin nedensel bir katkısı mevcuttur.

Yargıtay çağla vereceğini vaat ederek çocuğu elektrik direğine çıkaran ve cereyana kapılmasına sebep olan, failin özensizlik nedeniyle sorumluluğunu kabul etmiştir. (9. CD. 20.3.1980, 1980/1094 1980/1069). Keza failin köpeğini başıboş bırakması ve bunun sonucu köpeğin birisini ısırması halinde taksirle adam yaralamanın gerçekleşeceği kanaatindedir (2. CD. 23.3.1976, 1356/2622). Özensizlikle yaralama silahla bile yapılsa ceza artırım nedeni değildir (4. CD 29.11.1935-6777).

Trafik kazası yaptım, birisi yaralandı, şikayet nasıl ederim?

Taksirle yaralamanın temel şeklinin soruşturma ve koğuşturması şikayete bağlıdır.

Suçun bilinçli taksirle -yaralama neticesinin öngörülmesi fakat istenmemesi halinde-işlenmesi halinde de şikayet gerekmektedir. Bunun tipik örneği trafik kazalarıdır (md. 89/5).

Trafik kazası yaptım, ceza alır mıyım?

Taksirle yaralamaya sebebiyet verme halinde failin cezası üç aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezasıdır. Bu cezalar seçimliktir hakim istediğini takdir eder. Yaralamanın bilinçli taksirle gerçekleştirilmesi halinde failin cezası üçte birden yarısına kadar artırılır (md. 22/3).

 

 

 

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir