Tanıma Tenfiz Davası Nedir | Tanıma Tenfiz Davası Şartları Nelerdir | Tanıma Tenfiz Davası Geçerlik Evraklar 2019 - Dilekçe Örneği

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlar açısından boşanma çok ciddi bir sorun teşkil etmektedir. Zira yurt dışında boşansalar dahi Türkiye’de boşanmaları geçerli olmayacağı için Türkiye’de ayrıca dava açılması gerekmektedir. Tarafların yurt dışında aldıkları kararların Türkiye’de tanınması, kararların onaylanması ve icrası için açılacak davalara tanıma ve tenfiz davaları denir.

Tanıma ve Tenfiz davaları Almanya, Hollanda, Avustralya, Avusturya, Belçika, Fransa gibi yurt dışı ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımız açısından oldukça önem taşımaktadır. Kişiler yurt dışında boşansalar dahi tanıma ve tenfiz davası açılmadan Türkiye’de hala evli görüneceklerdir. Bu durumda kişilerin yeniden evlenememesine ve özellikle miras hukuku açısından çok ciddi sorunlara yol açacaktır. Bu sebeple yurt dışında boşanan kişilerin bu boşanmalarının ve feri nitelikteki tüm sonuçlarının Türkiye’de de hüküm doğurabilmesi açısından gecikmeksizin tanıma davası açmalarını tavsiye ederiz. Bununla birlikte kişiler yurt dışında boşanmaları sonrasında nafaka, maddi ve manevi tazminat gibi mali sonuçlarla ilgili hak elde etmiş olabilirler. Davalının ise Türkiye’de gayrimenkulleri bulunabilir. Bu durumda kişilerin diğer taraftan alacaklarını tahsil edebilmek için mutlaka Türkiye’de tenfiz davasını açması gerekir. Bu davanın açılması ile yurt dışından alınan karar Türkiye’de de icra edilebilecek ve tüm alacaklar tahsil edilecektir.

Bu davalar yeni bir boşanma davası olmayıp tarafların Türkiye’ye gelmelerine gerek de bulunmamaktadır. Yurt dışından çıkaracakları bir vekaletname ile Türkiye de bir avukata yetki verebilecek ve avukatları dava işlemlerini yürütebilecektir.

Yurt dışındaki boşanma kararının Türkiye’de geçerli olmasının şartları nelerdir?

Yurt dışında verilen boşanma kararının Türkiye’de tanınması ve kararın icra edilebilmesi için belirli şartların oluşması gerekmektedir; Öncelikle yurt dışından alınan karar mahkeme mercii tarafından verilmiş olmalıdır. Belediyeler gibi idari mercilerce verilen kararların Türkiye’de tanınması olanağı yoktur.

Türkiye ile kararın alındığı ülke arasında hukuki karşılıklılık olmalı ve sözleşme bulunmalıdır. Türkiye’nin anlaştığı ülkeler dışında alınan kararların tanınması ve tenfizi mümkün değildir.

Yurt dışından alınan karar açıkça Türk kanunlarına aykırı olmamalıdır. Türk hukukuna ve kamu düzenine aykırılık taşıyan bir kararın Türkiye’de tanınması mümkün değildir.

Tanıma ve Tenfiz davası için gerekli evraklar nelerdir?

  1. Yurt dışından alınan boşanma kararı

  2. Yurt dışından alınan boşanma kararının kesinleşme şerhi

  3. Apostile

  4. Vekaletname

  5. Müvekkile ait pasaport kimlik fotokopisi

  6. Boşanma kararının tercümesi

Bu şartı müvekkillerimiz gerçekleştirebileceği gibi tercüme tarafımızca yeminli tercümanlara da yaptırılabilmektedir.

Tanıma ve tenfiz davası açmak zorunlu mudur?

Yurt dışında alınan boşanma kararının Türkiye’de geçerli olması için bu davaların açılması zorunludur. Tanıma ve tenfiz davaları olmadan taraflar yurt dışında boşansalar dahi Türkiye’de hala evli görünecekler ve yapılan her şey geçerli bir evlilik birliği içerinde yapılmış gibi kabul edilecektir. O yüzden tarafların yurt dışında boşanmalarından sonra zaman kaybetmeden bu davaları açmaları isabetli olacaktır.

Örneğin kişi Almanya da boşanmıştır. Almanya’daki boşanma kararı ile maddi ve manevi tazminata hak kazanmıştır. Ancak Türkiye de tanıma ve tenfiz davası açılmadan hala evli görünecek ve karşı tarafın Türkiye’deki malvarlığından alacağının tahsil edilmesini isteyemeyecektir. Bunun için mutlaka tanıma ve tenfiz davasının açılması gerekmektedir.

Tanıma ve tenfiz davalarının mutlaka bu alanda çalışmış alanında uzman avukatlar tarafından açılmasını tavsiye ederiz. Tarafların kendilerinin açacağı yanlış belge ve evraklarla yapılan işlemler sonucu bu davaların yıllarca sürdüğü görülmektedir. Bu şekilde hak kayıplarına uğranılmaması için mutlaka kişilerin belirledikleri boşanma avukatı, tanıma ve tenfiz avukatları aracılığıyla çalışılması gerekmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir