Ankara Boşanma Avukatı, Ankara En İyi Boşanma Avukatı, Ceza Hukuku, Ankara Uyuşturucu Avukatı, Ankara Ağır Ceza Avukatı, Çankaya Boşanma Avukatı, Ümitköy Boşanma Avukatı, Ankara Malpraktis Avukatı, Ankara Tazminat Avukatı.

Tazminat Davaları

Tazminat davaları, bir kişinin haksız fiil sonucunda maruz kaldığı ciddi veya ciddi olmayan zararı talep etmesine izin veren tazminat davalarıdır. Ancak sorumluluktan söz edebilmek için, sözleşmeye aykırılık ile göreve aykırılık, bu görev ihlalinin neden olduğu zarar, ihlal, makul nedensellik ve ihmal gibi ön koşulların bulunması gerekir. Kişinin hukuka aykırı fiillerinin yol açtığı zararların tazmini davası tazminat davasıdır. Kişinin kişilik hakları ihlal edilirse ve ciddi veya ciddi olmayan bir zarar meydana gelirse, zararın maddi ya da manevi olarak tazmini talep edilir. Tazminat davasında davanın sebebine göre farklı mahkemelere intikal edilir. Tek bir mahkemenin atanması mümkün değildir. Sözleşme kapsamında açılan tazminat davasından ilk derece hukuk mahkemesi sorumludur. Ancak çalışanların işverenlerine karşı açtığı işten çıkarma ve fesih davalarından İş Mahkemesi sorumludur.

Maddi Tazminat Davası Nedir?

Maddi tazminat davaları, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 49. maddesinde haksız fiil davası kısaca özetlenmiştir. Sonuç olarak, bir kusur olduğu sürece, yasa dışı faaliyetle başka bir kişiye zarar veren kişi bu zararı tazmin etmek zorundadır. Kasıtlı ve ihmal sonucu zarar verilmesi halinde, sadece hukuka aykırı davalarda değil, ahlaka aykırı fiillerde de tazminat talebinde bulunabilirsiniz. Bu maddenin 50. maddesinde ise zarara uğrayan tarafın zararını ve karşı tarafın kusurunu ispat etmesi gerektiği belirtilmektedir.

Manevi Tazminat Davası Nedir?

Manevi tazminat davaları, durumu telafi etmek için uygunsuz davranış sonucunda korku veya üzüntü çeken bir kişi tarafından açılan bir davadır. Manevi tazminat, bir kişinin yaşadığı travmanın para yoluyla telafi edilmesidir. Kanuna aykırı bir faaliyetle kişinin kişilik haklarının ihlal edilmiş olması, karşı tarafın manevi tazminat ödemesini de gerektirebilir. Manevi tazminat davaları 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 56. maddesinde düzenlenmiştir. 56. madde hakime takdir yetkisi vermektedir. Hakim, olayın niteliğine göre beden bütünlüğü bozulan veya bozulan kişiye manevi tazminat ödenmesine karar verebilir. Yaralanan veya ölen yakınlarına verilen psikolojik zarar için mahkeme makul bir tazminat ödenmesine karar verirse, beden bütünlüğüne verilen zarar ciddi ise veya zarar ölümle sonuçlanıyorsa vardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir