Tehdit Suçu Unsurları ve Cezası

Tehdit davranış ve söz ile de işlenebilen bir suç çeşididir. İşlenen kişiye karşı bildirilmesi ile gerçekleşir. Yalnız gerçek kişiler aleyhine işlenebilir. Bu sebeple dernek vakıf gibi tüzel kişiler mağduru olamazlar. Kişiyi korkutmak amacıyla işlenen bir tehlike suçudur. Oluşması için bazı unsurlar bulunması gerekir:

  • Genel kast yeterli olmakla birlikte ciddi bir tavır sergilenmeli, kişi korkutulmalıdır.
  • Mağdurun haksız yere zarara uğrayacağının bildirilmesi gerekir. Yani yapılacak olan hareket kanundan doğmamalı, hukuka uygunluk sebepleri arasında bulunmamalıdır. Aksi halde haksız bir zarara uğrayacağından bahsedilemez.
  • Kişiyi endişe içinde bırakacak ve iç huzurunu bozacak nitelikte olmalıdır.
  • Tehdit edilen konu hukuken korunan bir değere ait olmalıdır. Evine bir daha gelmeyeceğim tarzında sözler hukuken korunmamakta ve tehdit suçu unsurlarından biri olarak kabul edilmemektedir.

Tehdit Suçunun Nitelikli Halleri Nelerdir?

Tehdit suçu basit ve nitelikli hallerde işlenebilir. Basit halde mağdurun büyük bir kayba uğramayacağı tipte gerçekleşmektedir. Somut olaya göre değerlendirilmekle birlikte Ceza Hukuku’nda tahdidi olarak tek tek belirtilmemiştir. Genel hatları ile buna yer verilmiş olup kısaca malvarlığı veya yaşam hakkına karşı işlendiği söylenebilir. Bu durumda mağdurun şikâyeti ile soruşturma başlatılabilir. Kanunen ceza artırımı yapılan nitelikli hali için mağdurun çaresiz ve savunmasız bırakılması suretiyle işlenir. Avukat vasıtası ile bu konuda kendinizi savunabileceğiniz nitelikli haller şunlardır:

  • Silahla
  • Birden fazla kişiye karşı
  • Tanınmayacak halde işlenmesi
  • İmzasız mektup yoluyla
  • Örgüt adıyla
  • Farklı işaretler bırakmak suretiyle

Tehdit Suçunun Cezası Nedir?

Tehdit suçu kanunda öngörülen nitelikli ve basit halleri sebebiyle farklı şekillerde cezalandırılmaktadır. Basit tehdit suçları kişinin yaşam hakkında karşı ve malvarlığına karşı işlenebilmektedir. Yaşam hakkına karşı işlenirse 6 aydan 2 yıla dek faile ceza verilmektedir. Fakat kişinin malvarlığına karşı işlenirse 6 aya dek hapis cezası verilebilir. Adli para cezası da öngörülebilmekle birlikte kamu veya özel kurum sağlık personellerine karşı görevinden kaynaklanan tehdit suçu işlenmesi halinde cezada artırıma gidilir. Yarı oranında artırılmakla birlikte bu ceza ertelenmez. Nitelikli hallerde ise 2 veya 5 yıl arasında ceza verildiği görülmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir