Tek celsede boşanmak

Tek Celsede Boşanmak İçin Ne Yapmak Gerekir?

Tek celsede boşanmak için öncelikle her iki tarafında da bir boşanma protokolü hazırlaması ve ardından bu protokolü imzalamaları ve protokol ile birlikte dava açmaları gerekmektedir. Dava durumunda, mahkemede iradelerini özgürce beyan etmeleri ve hazırlanan boşanma sözleşmesini hukuka uygun olarak onaylanması gerekmektedir. Çiftlerin öncelikle boşanmalarına yönelik beyanda bulunmaları gerekmektedir. Anlaşmalı boşanma davalarında mutlaka iki nüsha olacak şekilde boşanmak istediklerine ilişkin dilekçe hazırlanmalıdır.

Tek celsede boşanmak
Tek celsede boşanmak

Aynı zamanda avukat tayin edilmemişse nüfus cüzdanı fotokopisi de eklenmelidir. Avukat var ise nüfus cüzdanı fotokopisine gerek duyulmamaktadır. Dilekçeye ek olarak boşanma protokolü de eklenmelidir. Titiz bir şekilde hazırlık yapılması gerekmektedir.

Bu nedenle hazırlanan sözleşmede örneğin ortak bir çocuk varsa, velayet konusu, nafaka gerekip gerekmediği, tazminat ve mal paylaşımı miktarı da tek celsede boşanmak için ilgili sözleşmede detaylı olarak belirtilmiş olması gerekmektedir. İlgili sözleşme ıslak imzalı olmalı ve mahkeme sahte sözleşmeleri veya sözleşmelerin kopyalarını kabul etmeyecektir. Gerekli evrakların konulabilmesi için dava dosyası, dava sunulduğunda bir adet pul ve dava harcının ödendiğini gösteren bir belge eklenmelidir.  Gerekli tüm belge ve belgelerin eksiksiz olması halinde mahkeme tarafların boşanmasına karar verir.

Anlaşmalı Boşanma Nasıl Olur? (Süreç Nasıl İşler)?

Tek celsede boşanmak için her iki eşin de boşanmak istediğini belirten bir dilekçe sunması ve ıslak imzalı sözleşmenin belgeye eklenmesi gerekmektedir. Mahkeme tarihi belge eklendikten sonra olsa da mahkeme, çiftin anlaşmayı kabul ettiğini belirtmelidir. Daha sonra nihai karar süreci başlamış olacaktır.

Anlaşmalı boşanma için tarafların duruşmaya girme zorunluluğu bulunmaktadır. Duruşmada hakim, boşanmanın kabul edilip edilmediğini ve tarafların anlaşma maddelerinde mutabık olup olmadığını soracaktır. Her iki taraf da emin ise, kararlaştırılan boşanma davasında bir sonuca ulaşılacaktır.

Anlaşmalı Boşanma Neden Uzar?

Genel olarak anlaşmalı boşanma davaları ışında tek oturumda sonuçlanan başka dava türleri bulunmamaktadır. Ancak kimi hallerde anlaşmalı boşanma davaları da uzayabilmektedir. Taraflar, dava dosyasında belirtilen anlaşmalı boşanma protokolüne uygun davranmaz, uyum göstermez ise, ya da sonradan fikir değişikliği nedeni ile mutabık kalınmaz ise dava süreci uzayacaktır. Ayrıca adli tatil durumu ve mahkeme yoğunluğu da anlaşmalı boşanma davalarının uzama nedenleri arasında yer almaktadır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.