UZMANLIK ALANLARIMIZ

AİLE HUKUKU

 • Boşanma davaları (Çekişmeli, Anlaşmalı)
 • Nafaka Davaları
 • Velayet Davaları
 • Mal Rejimine İlişkin Davalar
 • Maddi ve Manevi Tazminat Davaları
 • Ziynet Eşyalarına ilişkin davalar
 • Evlat Edinmeye İlişkin Davalar
 • Kayyımlık
 • Vesayet
 • 6284 Sayılı Kanuna Dayalı Koruma Talepleri
 • Soybağı
 • Babalık Davaları
 • Tanıma ve Tenfiz Davaları
 • İddet Süresinin Kaldırılmasına ilişkin davalar
 • Genel Haciz Yolu ile Takip
 • Borçlu olunmadığının Tespiti Davaları
 • İitirazın İptali Davaları
 • İtirazın Kaldırılması Davaları
 • İlamlı İlamsız Kambiyo senetlerine ilişkin takipler
 • İmzaya İtiraz Davaları

İCRA VE İFLAS HUKUKU

İŞ HUKUKU

 • İş ve İşçi Alacaklarına İlişkin Davalar
 • İş ve Hizmet Sözleşmesinin Hazırlanması
 • İş sağlığı ve güvenliği konusunda danışma
 • İş Kazalarına İlişkin Davalar
 • İşçi-İşveren Vekilliği
 • İş Sözleşmesinin Feshine Dair İhtarların Hazırlanması
 • Kıdem Tazminatı Alacakları
 • İhbar Tazminatı Alacakları
 • Ücret Alacakları
 • İşe İade Davaları
 • Hizmet Tespit Davaları

Ankara’daki En Başarılı Boşanma Avukatı ile Çalışmak İster misiniz ?

Davanız için en iyi avukat tarafından temsil edilmek istiyorsanız, bize sadece bir mail uzaktasınız!

CEZA HUKUKU

 • TCK da tanımlanan her türlü suç nevine ilişkin davalar
 • Ağır Ceza Mahkemesindeki davalar
 • Asliye Ceza Mahkemesindeki davalar
 • Sulh Ceza Mahkemesindeki Davalar
 • İcra Ceza Mahkemesindeki Davalar
 • Soruşturma evresindeki takip işlemleri
 • Savcılık ifadeleri
 • Temyiz İstinaf Kanun yollarına Başvuru Dilekçelerinin Hazırlanması
 • Kredi Sözleşmelerinden kaynaklı Alacak Davaları
 • Dosya masrafı, Yapılandırma Ücretleri, kart Aidatları ile ilgili davalar
 • Ayıplı Mala İlişkin Davalar
 • Ayıplı Hizmete İlişkin Favalar
 • Devremülk Sözleşmelerinden Kaynaklı Davalar
 • İnternet Satış Sözleşmelerinden Doğan davalar
 • Sözleşmedeki Haksız Şartlar
 • Tüketici Hakem Heyetlerine Başvurular

TÜKETİCİ HUKUKU

BORÇLAR HUKUKU

 • Konusu borç alacak olan her türlü ilişkiden kaynaklı davalar
 • Sözleşmeden doğan davalar
 • Sebepsiz Zenginleşmeden doğan davalar
 • Haksız Fiilden Doğan davalar
 • Kredi Sözleşmelerinden kaynaklı Alacak Davaları
 • Dosya masrafı, Yapılandırma Ücretleri, kart Aidatları ile ilgili davalar
 • Ayıplı Mala İlişkin Davalar
 • Ayıplı Hizmete İlişkin Favalar
 • Devremülk Sözleşmelerinden Kaynaklı Davalar
 • İnternet Satış Sözleşmelerinden Doğan davalar
 • Sözleşmedeki Haksız Şartlar
 • Tüketici Hakem Heyetlerine Başvurular

GAYRİMENKUL HUKUKU

KIYMETLİ EVRAK HUKUKU

 • Çek
 • Senet
 • Bono
 • Her türlü kıymetli evraktan kaynaklı davalar
 • Mirasın Reddi
 • Vasiyetname Düzenlenmesi
 • Miras Sözleşmelerinin Düzenlenmesi
 • Tasarrufların İptali
 • Ortaklığın Giderilmesi Davaları
 • Tereke Tespitine İlişkin Davalar
 • Mirasçılık Belgelerinin Alınması

MİRAS HUKUKU

ankarada seo
Otomatik Kepenk
Otomatik Çelik Kepenk Fiyatları
Otomatik Çelik Kepenk
Otomatik Çelik Kepenk Ankara
arapça kursu ankara
almanca kursu ankara
rusça kursu ankara
ingilizce kursu ankara
toefl kursu ankara
Birebir ingilizce kursu ankara