Ankara Boşanma Avukatı İletişim
+90 546 646 70 14

Uzmanlık Alanlarımız

Anasayfa » Uzmanlık Alanlarımız
UZMANLIK ALANLARIMIZ
ANKARA AVUKAT Olarak Branşlarımız ;
AİLE HUKUKU

 • Boşanma davaları (Çekişmeli, Anlaşmalı) Nafaka Davaları
 • Velayet Davaları Mal Rejimine İlişkin Davalar Maddi ve Manevi Tazminat Davaları
 • Ziynet Eşyalarına ilişkin davalar
 • Evlat Edinmeye İlişkin Davalar
 • Kayyımlık Vesayet 6284 Sayılı Kanuna Dayalı Koruma Talepleri
 • Soybağı Babalık Davaları Tanıma ve Tenfiz Davaları
 • İddet Süresinin Kaldırılmasına ilişkin davalar

İCRA VE İFLAS HUKUKU

 • Genel Haciz Yolu ile Takip
 • Borçlu olunmadığının Tespiti Davaları İitirazın İptali Davaları
 • İtirazın Kaldırılması Davaları
 • İlamlı İlamsız Kambiyo senetlerine ilişkin takipler İmzaya İtiraz Davaları

İŞ HUKUKU

 • İş ve İşçi Alacaklarına İlişkin Davalar
 • İş ve Hizmet Sözleşmesinin Hazırlanması İş sağlığı ve güvenliği konusunda danışma
 • İş Kazalarına İlişkin Davalar
 • İşçi-İşveren Vekilliği İş Sözleşmesinin Feshine Dair İhtarların Hazırlanması Kıdem Tazminatı Alacakları
 • İhbar Tazminatı Alacakları Ücret Alacakları İşe İade Davaları Hizmet Tespit Davaları

CEZA HUKUKU

 • TCK da tanımlanan her türlü suç nevine ilişkin davalar
 • Ağır Ceza Mahkemesindeki davalar Asliye Ceza Mahkemesindeki davalar
 • Sulh Ceza Mahkemesindeki Davalar İcra Ceza Mahkemesindeki Davalar
 • Soruşturma evresindeki takip işlemleri
 • Savcılık ifadeleri Temyiz İstinaf Kanun yollarına Başvuru Dilekçelerinin Hazırlanması

TÜKETİCİ HUKUKU

 • Kredi Sözleşmelerinden kaynaklı Alacak Davaları Dosya masrafı,
 • Yapılandırma Ücretleri, kart Aidatları ile ilgili davalar
 • Ayıplı Mala İlişkin Davalar Ayıplı Hizmete İlişkin Davalar
 • Devremülk Sözleşmelerinden Kaynaklı Davalar
 • İnternet Satış Sözleşmelerinden Doğan davalar
 • Sözleşmedeki Haksız Şartlar Tüketici Hakem Heyetlerine Başvurular

BORÇLAR HUKUKU

 • Konusu borç alacak olan her türlü ilişkiden kaynaklı davalar
 • Sözleşmeden doğan davalar
 • Sebepsiz Zenginleşmeden doğan davalar
 • Haksız Fiilden Doğan davalar

GAYRİMENKUL HUKUKU

 • Kredi Sözleşmelerinden kaynaklı Alacak Davaları
 • Dosya masrafı, Yapılandırma Ücretleri,
 • kart Aidatları ile ilgili davalar
 • Ayıplı Mala İlişkin Davalar Ayıplı Hizmete İlişkin Davalar
 • Devremülk Sözleşmelerinden Kaynaklı Davalar
 • İnternet Satış Sözleşmelerinden Doğan davalar
 • Sözleşmedeki Haksız Şartlar Tüketici Hakem Heyetlerine Başvurular

KIYMETLİ EVRAK HUKUKU

Çek Senet Bono Her türlü kıymetli evraktan kaynaklı davalar

MİRAS HUKUKU

 • Mirasın Reddi Vasiyetname Düzenlenmesi
 • Miras Sözleşmelerinin Düzenlenmesi Tasarrufların İptali Ortaklığın Giderilmesi Davaları
 • Tereke Tespitine İlişkin Davalar Mirasçılık Belgelerinin Alınması

 

 

Bizi Arayın
Yol Tarifi