Velayet ile ilgili sorular
Velayet ile ilgili sorular
Velayet ile ilgili sorular

[safir_faq question=”1. Velayet nedir?” answer=”Ergin olmayan yani 18 yaşından küçük çocukların yahut mahkeme kararıyla kısıtlanmış ergin çocukların üzerinde anne ve babalarının sahip olduğu hak ve ödevler anlamına gelmektedir.”]

[safir_faq question=”2.Ortak Velayet nedir?” answer=”Velayet hak ve yükümlülüklerinin hepsine boşanmış olsalar dahi anne ve babanın müşterek olarak katılmaları anlamına gelmektedir.”]

[safir_faq question=”3.Velayet babaya verilir mi?” answer=”Velayetin babaya verilmesi hususunda çocuğun yaşı ve iradesi çok önemlidir. 0-3 yaş arasındaki çocuğun anne bakımına muhtaç olduğu kabul edilip velayeti genelde anneye verilirken, daha büyük çocukların somut olayda durumları ve iradeleri gözetilerek karar verilebilecektir. 3 yaşından büyük çocukların da velayetlerinin babaya verilmesi elbetteki mümkündür.”]

[safir_faq question=”4.Velayet davasını kim açar?” answer=”Velayet kendisine verilmeyen eş, velayet hakkı olan tarafa karşı her zaman velayet davası, velayetin değiştirilmesi davası açabilir.”]

[safir_faq question=”5. Eski eşim, çocuğumuzu dövüyor, velayeti alabilir miyim?” answer=”Çocuğa uygulanan şiddet ispatlandığı takdirde ağır kusur sayılıp çocuğun fiziksel ve ruhsal gelişimini engellediği kabul edileceğinden velayetin değiştirilmesi talep edilebilir.”]

[safir_faq question=”6. Çocuğumuzun velayeti eski eşime verildi. Bana çocuğumu göstermiyor. Ne yapabilirim?” answer=”Velayet kendisinde olmayan taraf ile çocuk arasında mutlaka kişisel ilişki tesisi kurulmalıdır. Kişisel ilişkinin belirlendiği günlerde çeşitli sebeplerle çocuğu göstermeyen taraf hakkında icra takibi başlatılabilir. İcra takibiyle çocuk haczi yapılır ve karşı taraf buna rağmen göstermemesi halinde tazyik hapsi cezası vardır.”]

[safir_faq question=”7. Velayet davasını kendim açabilir miyim?” answer=”Elbetteki taraflar davalarını kendileri açabilirler. Ama tüm hukuki meselelerde olduğu gibi velayete ilişkin davalarda hukuki bilgi ve birikimi gerektirdiği için mutlaka alanında uzman bir avukattan yardım alınmasını tavsiye ederiz.”]

[safir_faq question=”8. Çocuğumu göremiyorum. Görüş günlerimin değiştirilmesini talep edebilir miyim?” answer=”Çocukla kişisel ilişki tesisine ilişkin kurulan hüküm her zaman dava açılarak değiştirilebilir.”]

[safir_faq question=”9. Eski eşim, sürekli is seyahatinde çocuğuma bakamıyor. Velayetin değiştirilmesi davası açabilir miyim?” answer=”Gerekli deliller dosyaya sunularak dava açılabilir. Yargıtay çocukla ilgilenemeyecek şekilde yoğun iş temposunda olan kişiler aleyhine velayetin değiştirilmesi taleplerinin uygun olduğuna karar vermiştir.”]

[safir_faq question=”10. Velayete karar verilirken çocuğum dinlenir mi?” answer=”3 yaşından sonrasındaki tüm çocuklarla aileleri ve sosyal hizmet uzmanları ve pedagoglar eşliğinde görüşme yapılır. Bu görüşmelerde çocuğun anna ve babadan hangisine daha düşkün olduğu, kiminle kaldığı gözlemlenebilir. Kendisini ifade edebilecek yaştaki çocuğun istekleri de dinlenir.”]

[safir_faq question=”11. Velayet kendisinde olan eşim öldü. Velayet kendiliğinden bana geçer mi?” answer=”Boşanma kararıyla velayet kendisine verilen tarafın ölümü halinde velayet sağ kalan ebeveyne kendiliğinden geçmez. Dava açılması gerekmektedir.”]

[safir_faq question=”12. Çalışmıyorum, gelirim yok. Velayet yine de bana verilir mi?” answer=”Bu durumda hakim iki tarafın da tüm özelliklerini dikkatlice değerlendirecek ve çocuğun üstün menfaatini gözeterek karar verecektir. Çalışılmasa da karşı taraf daha ağır kusurlu ise velayet alınabilir.”]

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir