Yargıtay Onama Kararına Nasıl İtiraz Edilir?

Yargıtay Onama Kararına Nasıl İtiraz Edilir?

Yargıtay onama kararı herhangi bir ceza davasında yapılmış olan yargılamanın sonucuna karşın temyiz merci yerinde olan Yargıtay davayı kesinleştirici bir karar vermelidir. Bu vermiş olduğu onama kararı ise yerel mahkemeler ve istinaf mahkemeler yönünde verilmiş olan kararın hukuk yönünden aykırı olup olmadığının ve yerinde bir karar olup olmadığını belirmektedir. Bu yüzden verilen bu onama kararına dikkat edilmesi gereklidir.

Yargıtay’ın vereceği onama kararından sonra mahkemede verilmiş olan karar kesinleşecektir. Ceza kesinleştiğinden dolayı da ceza için yapılması gerekli olan işlemlere başlatılmaktadır. Ayrıca sanık, hükümlü olarak ifade edilecektir ve davaya itiraz etme gibi bir hakki da olmayacaktır.

Onama kararına yapılacak itiraz ise Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından veya bir talep doğrultusunda, mağdur ya da müşterek kişi tarafından yapılabilmektedir.  Bu konuda itiraz yetkisi olan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’ na itirazı isteyen kişiler bir ceza avukatından yardim alarak onam kararıma itiraz edebilmektedirler.

Yargıtay Onama Kararına Karşı Ne Yapmalıyım?

Yargıtay onama kararı, Yargıtay tarafından herhangi bir davanın sonuçlanmasını ifade etmektedir. Bu kararın sonuçlanmasını öğrenen kişiler ise hemen bir ceza avukatı ile görüşmelilerdir.

Verilen onama kararı kişilerin yararına veya zararına olabilmektedir. Bu yüzden ceza avukatı ile verilen kararın değerlendirmesi gereklidir. Aleyhinize bir durum olduğunu düşündüğünüz takdirde ise zaman kaybetmeden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’ na itirazda bulunması gereklidir.

Yargıtay’ın kararına karşı yapılan itirazın birçok farklı prosedürleri bulunmaktadır. Bu yüzden de bu itirazı sadece alanında uzmana olan ceza avukatları yapabilmektedir. İtiraz edecek kişilerin de bu avukatların öncülüğüne itirazlarını Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına iletmeleri gereklidir.

Yapılan İtiraz Geri Çekilebilir Mi?

Yargıtay onam kararı üzerine kişiler itiraz hakkına sahip olabilmektedir. Bu haklarını ise Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına iletmeleri gereklidir. Bu anlamda bir ceza avukatından yardim alarak itiraz işlemlerini tamamlayabilirler.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre yapılan itiraznameyi geri çekme hakkına sahiptir ancak bu istisnai bir durumdur. Sanık lehine verilen itirazda sanığın onayı olmazsa Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı itirazı çekemez.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.