Yeni Denetimli Serbestlik ve İnfaz Yasası

Yeni Denetimli Serbestlik ve İnfaz Yasası

Yeni denetimli serbestlik ve infaz yasası günümüzde ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeni ile yenilenmiş durumdadır. Yasada denetimli serbestlikten faydalanacakların ömür boyu hapis cezasının 24 yılını, diğer hapis cezalarının 2\3 ‘ünün ceza infaz kurumunda geçirme kuralı ½ ye çekilmiştir. Tekrarlanan ve örgütlü suçlarda ise cezaevinde geçirmeleri gereken süre 2/3 ‘e çekilmiştir. Bazı suçlar ise yarıya indirmeden hariç tutulur. Yeni yasa kapsamına alınmayan suçlarda oran aynı şekilde yani 2\3 veya 3\4 olarak uygulanması sürdürülecektir. Yenilenen denetimli serbestlik ve infaz yasasının kapsamında olmayan suçlar aşağıdaki gibi sıralanabilir.

 • Kasten öldürme suçu
 • Sonucuna bakılarak ağırlaştırılmış ömür boyu hapis ve ömür boyu hapis hariç süreli hapis cezaları
 • İşkence suçu
 • Eziyet suçu
 • Cinsel saldırı
 • Reşit olmayan kişilerle cinsel ilişki suçu
 • Özel hayat ve özel hayatın gizli alanına karşı işlenen suçlar
 • Devlete karşı işlenen suçlar ve casusluk
 • Çocuklar tarafından işlenen cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar
 • Çocuklar tarafından işlenen uyuşturucu ya da uyarıcı madde imal etmek ve ticaretini yapma suçu
 • Çocuklar tarafından suç işlemek için örgüt kurmak ya da örgütü yönetmek veya örgüt faaliyeti içinde işlenen suç yüzünden hapis cezası alanlar için indirim oranı 2\3 oranı olarak devam etmektedir.

Terör suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaret suçları indirim oranları 3\4 oranı olarak devam etmektedir.

Denetimli Serbestlik Nedir?

Denetimli serbestlik nedir?  Sorusu en çok araştırılan konulardan biridir.  Denetimli serbestlik, yasa tarafından belirlenen süre içinde belli kurallar çerçevesinde kişinin cezasını sosyal hayat akışı içinde infazına olanak veren bir ceza hukuku kurumu olarak tanımlanır. Suç işleyen birey, denetimli serbestlik sayesinde sosyal yaşam içinde gözlemlenmektedir.  Suçu işleyen birey denetimli serbestlik yasası ile ailesiyle bağlarını sürdürebilir ve dış dünya ile uyum sağlayabilme olanağına kavuşur.

Denetimli Serbestlik Yasası

Denetimli serbestlik yasası koronavirüs salgını nedeniyle değişikliğe gidilmiştir. Bu yeni düzenlemeye göre, denetimli serbestlik uygulamasında bulunan 1 yıllık uygulama aynen sürdürülecektir.  Bunun yanı sıra açık ceza infaz kurumunda olup şartlı tahliye edilmesine 1 yıl kalan hükümlülerin cezalarının denetimli serbestlik altında çekebileceklerine ait hüküm aynen korunur. Ancak hükümlü denetim serbestlik kurallarına gereğince yükümlülüklerini yerine getirmez ya da denetim serbestlik müdürlüğüne başvurmazsa cezasını açık ceza infaz kurumunda çekmeye devam eder. Bununla birlikte, denetim serbestlik tedbiri uygulanmaya başlandığı andan itibaren hükümlü hakkında alt sınır 1 yıl ya da daha fazla hapis cezasını gerektiren kasıtlı bir suç sonucunda kamu davası açıldığı durumda infaz hâkiminin hükümlünün açık ceza infaz kurumuna gitmesine karar verebilme yetkisi bulunur. Denetimli serbestlik uygulanmasına dair geçici düzenlemeler de yapılabilir. Bu durumda denetimli serbestlik uygulamasından yararlanan hükümlüler denetimli serbestlik uygulaması kurallarına uymalıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir