Zimmet Suçu ve Cezası Nedir?

Zimmet suçu kamuda görevli kişinin görevi nedeniyle kontrolü kendisine verilmiş olan mallar üzerinde görevini kötüye kullanarak malları kendisi ya da suça ortak olan kişi yada kişilerin zimmetine geçirmesi durumu olarak tanımlanabilir. Zimmet suçunun gerçekleşebilmesi için suçun kamu görevlisi tarafından işlenmesi gerekmektedir. Zimmet suçu ancak bir kamu dairesine karşı işlenebilir. Zimmet suçunun geçerli olabilmesi için görev nedeniyle teslim alınmış bir malın zimmete geçirilmesi gerekmektedir. Zimmete geçirilen malın satılması, takas edilmesi, devredilmesi gibi eylemler suçun varlığının kanıtı için yeterlidir. Kamuda görevi olmayan kişiler zimmet suçuyla değil güveni kötüye kullanma ya da hırsızlık suçuyla yargılanır.
Zimmet suçu rüşvet suçu ve görevi kötüye kullanma suçu ile karıştırılmamalıdır.
Zimmet suçu şikayete bağlı olmayan suçlardandır, suç savcılığa ulaştığında soruşturma başlatılmış olur. Suç kamu güvenilirliğine ve işleyiş mekanizmalarına karşı işlenen suç tipi olduğundan hassasiyetle soruşturulur. Zimmet suçu davalarının zaman aşımı süresi on beş yıldır. Suç işlendiği on beş yıllık süre içinde savcılığa bildirilmesi halinde soruşturma ve kovuşturma yapılabilir.
Zimmet suçlarında şikayet kamu idaresi veya ilgili kurumlara aittir. Şikayette bulunan kurum dava açıldığında davada taraf sıfatını kazanabilir.

Zimmet Suçunda Adli Para Cezasına Çevirme

Zimmet suçunda işlenen suçun kapsamına göre üç tür ceza uygulamasına gidilebilir. Bunlar:

-Basit zimmet suçlarına verilecek cezalar. Faile verilecek ceza beş yıl ile on iki yıl arası hapis cezasıdır.
-Nitelikli zimmet suçlarına verilecek cezalar. Zimmet suçunun ortaya çıkmasını önlemeye çalışılması durumunda verilecek cezadır. Uygulanacak ceza temel cezanın yarısı kadar daha eklenilmesi ile belirlenir.
-Kullanma zimmeti suçlarına verilecek cezalar. Failin suça konu olan malın geçici bir süreliğine kullanması durumudur. Uygulanacak ceza temel cezanın yarısı oranında indirim yapılarak belirlenir.

Zimmet suçlarının adli para cezasına dönüştürülmesi mümkün değildir.

Zimmet Suçu Yargıtay Kararları

Yargıtay Ceza Genel Kurulunca zimmet suçunun ortaya çıkması için eşyanın görev dolayısıyla tahsil edilen veya kontrolüne teslim edilen eşyadan bulunması zorunludur. Başkalarının hatası sebebiyle ortaya çıkan eşya ya da parada zimmet suçu oluşması mümkün değildir.

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir