Mala Zarar Verme Suçu ve Cezası Türk Ceza Kanunu (TCK) 151-152 Maddesi

Mala Zarar Verme Suçu ve Cezası Türk Ceza Kanunu (TCK) 151-152 Maddesi

Mala zarar verme suçu, başkasına ait bir mala taşınmaza tamamen ya da kısmi olarak zarar verilmesiyle ortaya çıkar. Mağdurun şikayeti üzerine soruşturma süreci başlatılır. Şikayet bir şarta tabi değildir. Tutanağa geçirilme şartı ile sözlü ya da yazılı olarak yapılabilir. Şikayet altı ay içinde gerekli kurumlara iletilmiş olmalıdır. Nitelikli suç kapsamına giren zarar verme eylemleri şikayete tabi değildir.

Mala Zarar Verme Suçu Cezası Nedir?

Başkasına ait bir mala taşınmaza tamamen yada kısmi olarak zarar verilmesiyle ortaya çıkan mala zarar verme suçunun cezası mağdurun şikayeti üzerine dört aydan üç yıla kadar hapis yada para cezasıyla cezalandırılır. Tarafların davanın her aşamasında uzlaşma kurumunun aracılığında uzlaşmaya vararak dava sürecinin kısalmasını sağlayabilir. Uzlaşmanın sağlanamadığı durumlarda yargılama sürecine devam edilir. Evcil hayvanlara verilen zararlar mala zarar verme suçu ve cezası kapsamındadır.

Suçun kamu kuruluşlarına, doğal afetlere karşı koruyucu ya da yardımcı ekipman ve yapılara, ağaç ve fidanlara, sulama hatlarına veya içme suyu hatlarına, kamu kuruluşu niteliğindeki kuruluşların mülkiyetinde olan mallara işlenmesi halinde suçlu bir yıldan dört yıla kadar hapis cezasına hükmedilir. Yanıcı, patlayıcı, aşındırıcı, zehirleyici madde ya da maddeler kullanılarak işlenen mala zarar verme suçlarında cezanın asıl halinin bir katı eklenerek cezaya hükmedilir. Ayrılma kararı almış olan çiftlerden birinin, aynı evde yaşanmayan kardeşlerin, aynı evde yaşanan ikinci dereceli akrabaların zararına işlenmesi ilgili suçluya verilecek ceza yarı oranında indirime tabidir.

Mala Zarar Verme Suçunda Adli Para Cezasına Çevirme, Erteleme

Mala zarar verme kapsamında verilen hapis cezası bazı kurallar dahilinde para cezasına çevrilebilir.

Verilen cezanın iki yıl altında olması ve ilgili şartların sağlanması halinde gerekli denetim süresinin devamında kararın etki doğurmamasını destekleyen “Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması” (HAGB) kararı verilebilir.
Ayrıca mala zarar verme suçu, suçlunun iyi hal durumunda cezaevi dışında devam etmesi kuralına dayanarak verilen ceza infaz edilebilir.

Nitelikli kapsamda işlenen mala zarar verme suçları para cezasına çevrilemez. İlgili suçun cezası bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası olarak belirlenir.

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir