Size bir telefon kadar yakınız
+90 546 646 70 14

Yargıyda Devam Eden Ceza Dosyasının Olması Memur Olmaya Engel midir?

04.12.2019
2 görüntülenme
Yargıyda Devam Eden Ceza Dosyasının Olması Memur Olmaya Engel midir?

 

 YARGITAYDA DEVAM EDEN CEZA DOSYASININ OLMASI MEMUR OLMAYA ENGEL MİDİR?

Müvekkillerimiz ve danışanlarımız tarafından en çok karşılaştığımız sorulardan bir tanesi “Yargıtay’da devam eden ceza dosyam var ve bu memur olmama engel olur mu?” dur. İlk derece mahkemelerinde ceza almış kişiler, karara itiraz edip sonunda da temyize gönderdikleri evrede bir sınava giriyor yahut mülakat sonuçlarının açıklanmasını bekliyor olabilir. Bu durumda da en büyük sıkıntısı dosyasının Yargıtay’da olması ve bozulması yahut onanması durumunda memuriyete engel hallerin olup olmayacağıdır. Hatta hagb almış yahut cezası ertelenmiş kişiler bu konuda internette yaptıkları araştırmada hiçbir sonuç elde edememekte bazen günlerini bazen aylarını bu stres ile geçirmektedirler. Bu sebeple bu konuya açıklık getirmekte fayda görüyoruz.

Yargıyda Devam Eden Ceza Dosyasının Olması Memur Olmaya Engel midir?

Yargıyda Devam Eden Ceza Dosyasının Olması Memur Olmaya Engel midir?

Öncelikle devlet memuru olacak kişilerde aranan şartları belirtmekte fayda var;

“Devlet memurluğuna alınacaklarda aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır.

 1. A) Genel şartlar:
 2. Türk Vatandaşı olmak,
 3. Bu Kanunun 40ncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
 4. Bu Kanunun 41nci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,
 5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak
 6. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…)(1) zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 7. Askerlik durumu itibariyle;
 8. a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
 9. b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
 10. c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 7. 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. 8. güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.
 11. B) Özel şartlar:
 12. Hizmet göreceği sınıf için 36 ve 41nci maddelerde belirtilen öğretim ve eğitim kurumlarının birinden diploma almış olmak,
 13. Kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında aranan şartları taşımak.”

Bu kanun metninden anlaşılması gereken şudur; sizin Yargıtay’da henüz kesinleşmemiş dosyanızın olması memur olmanıza engel değildir. Yahut yine hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı almış olmanız halinde denetim süresi içerisinde hiçbir suça karışmama durumunda suçunuz ortadan kalkacağından memur olmanıza engel olmayacaktır.

Bu aşamada memuriyetinizi sona erdiren halleri de konuşmakta fayda vardır;

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Memurluğun Sona Ermesi” başlıklı 98. maddesi aşağıdaki şekildedir.

“Devlet memurlarının a) Bu kanun hükümlerine göre memurluktan çıkarılması; b) Memurluğa alınma şartlarından her hangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya memurlukları sırasında bu şartlardan her hangi birini kaybetmesi; c) Memurluktan çekilmesi; ç) İstek, yaş haddi, malüllük sebeplerinden biri ile emekliye ayrılması; d) Ölümü; hallerinde memurluğu sona erer.”

Görüldüğü üzere Yargıtay’da dosyanız devam ederken memur olmanız da herhangi bir engel yoktur. Ancak memur olduktan sonra Yargıtay’daki dosyanız kesinleşir ve kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…)(1) zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olunursa memuriyet sona erecektir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 2 YORUM
 1. enes yücel dedi ki:

  iyi günler. henüz hiç mahkemem olmadı mahkeme belirlemek için davayı yargıtaya verdiler. dosyam 7 aydır yrgıtayda idari soruşturma ise bitmek üzere diye bilgi edindim. soruşturma olumlu biterse davanın neticelenmesini kurumum bekler mi yoksa göreve bşlar mıyım. tşk

  1. Dosyanızda görev ya da yetki uyuşmazlığı olduğunu tahmin ediyorum ama dosyayı incelemeden net yorum yapmam mümkün değildir.

Bizi Arayın
Yol Tarifi