Zina Nedeniyle Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Evlilik birliği devam ederken eşlerden birinin bir diğerini aldatması hususu aile hukukunda aile mahkemesince açılan özel bir boşanma sebebidir. Bu durumda mevzu bahis evlilik dışında bir kimseyle cinsel ilişkiye girilmiş olmasıdır. Bu durum aile hukukunda zina olarak kabul edilir. Ancak bu olgunun fark edilmesiyle, yani teknik bakımdan öğrenilmesiyle 6 ay içerisinde dava açılması gerekir. Ancak 5 yıl geçmekle zamanaşımına uğrar bu durum. Yani aldatma daha geç öğrenilirse bu durumda zina gereğince boşanma davası açılamaz, süre zamanaşımına uğramıştır. Affetme durumunda da dava hakkı sona erer. Affetme sözlü veya yazılı olabileceği gibi üstü kapalı bir şekilde de olabilir.

Hangi Durumlarda Zinanın Varlığı Kabul Edilir?

Önemli husus olarak söylenilecek şey zina nedenlerine dayanılabilmesi için ortada cinsel ilişki varlığı aranır. Bu koşulun varlığı ile de boşanma davasına delil olarak kullanılır. Aldatmanın ispatlanması zor olsa da şüpheli durumlar bile ispat olarak kabul edilir. Mesela otel odasına şüphenilen iki ismin aynı anda giriş yapması, fotoğrafların bulunması gibi örneklerden de anlaşılacağı gibi bu tarzda olaylar zinanın varlığına kanıt olarak yeterlidir. Ancak yine de bu durumların varlığı ispatlansa da kanıtlanması oldukça zordur. Yine de hakim oluşan olguları değerlendirip zina nedeniyle boşanmaya karar verir yada vermeyebilir. Ancak zina ispatlanmazsa hakim ortak hayatın çekilmezliği gibi genel boşanma sebebine dayanarak boşanmaya karar verebilir.

Aldatma Nasıl İspat Edilir?

Aldatmanın ispatlanması oldukça zor bir durumdur. Hem objektif hem de sübjektif unsurlar bir arada değerlendirildiğinde farklı delillerle hakim takdirine dayanır. Ancak ispat için öncelikli olarak telefon görüşmeleri, mesajlar, fotoğraflar, tanıkların dinlemesi, otel odası gibi alışılmadık masrafların dokümanları, kart kullanımı varsa bunların dokümanları, ulaşım biletleri gibi olgular değerlendirilir. Ses kaydı, görüntü kaydı gibi özel hayatın gizliliğini zedeleyecek durumlar mahkemeye delil olarak sunulması yasaya aykırı olarak elde edilmişlerse hakim tarafından kabul edilmesi söz konusu olamaz.  Aldatma ispatı oldukça zor bir eylem olarak görülse de mahkeme son kararı verecektir. Her zaman zinanın varlığı kanıt oluşturmaya yetmeyecektir. Hakim kanaati doğrultusunda hareket edecek ve boşanmaya karar verecektir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir