Boşanma Davası Nasıl Düşer ? Boşanma Davası Hangi Hallerde Reddedilir ? Boşanma Davasının Reddi Nasıl Olur ? Boşanma dava iptali

Boşanma davalarının çok sık görüldüğü günümüzde tarafımıza iletilen sorulardan biride boşanma davası nasıl düşer , boşanma davası hangi hallerde reddedilir sorusudur. Boşanma davaları tarafların hayatlarında aldıkları en önemli kararlardan birisidir. Bu sebeple sonuçları da kişilerin hayatlarında bir dönüm noktası oluşturmaktadır. Kimi zaman boşanma davaları açıldıktan sonra tarafların barıştıkları ve davalarını geri çekmek istediklerine şahit olmaktayız. Tarafların birbirini kaybetme korkusuyla barışıp evliliklerine devam ettikleri bu noktada boşanma davasından vazgeçilmesi yahut düşürülmesi hallerini bu yazımızda inceleyeceğiz.

Taraflar gerekli harçları yatırıp evrak işlemlerini yaptıktan sonra cevap dilekçeleri evresine geçilecektir. Dilekçeler teatisinin tamamlanmasına kadar çekişmeli boşanmalarda tarafların ikişer tane dilekçe hakları bulunmaktadır. Davacı dava dilekçesini verdikten sonra davalı cevap dilekçesini verecek sonrasında replik ve düplik dilekçelerinin tamamlanması akabinde hakim tensip zaptı düzenleyerek duruşma gününü tayin edecektir. Peki boşanma davalarında duruşmaya gidilmezse ne olur?

Boşanma Davası Nasıl Düşer ?

Boşanma davalarında duruşma günleri mutlaka meşruhatli davetiye ile taraflara tebliğ edilir. Tebligatı alan tarafların duruşma gün ve saatinde mahkemede hazır olmaları zorunludur. Karşılıklı hazır ise taraflar hakim gerekli koşullar oluştuğunda ön inceleme duruşması yapacak ve tahkikat için gerekli evrakların ve tarafların istediği delillerin toplanması için müzekkerelerin yazılmasına karar verecektir. Taraflardan birisi örneğin davalı duruşmaya gelmezse ve davalıya duruşma gününü bildirir tebligat yapılmış ise duruşmaya mazeretsiz olarak katılmayan davalının yokluğunda devam edilir. Davalı bir mazeret bildirmişse ve bunu hakim kabul ederse duruşma günü ertelenecektir. Ancak mazeretsiz olarak gelmeyen davalı yokluğunda yapılan işlemlere itiraz hakkını da kaybedecek, aleyhine söylenenleri kabul etmemiş sayılacaktır.

Davasının duruşmalarını takip etmesi çok daha önemlidir. Davacı duruşma gününü usulüne uygun şekilde tebliğ almış ise mazeretli olarak dosyaya katılmayacağını bildirdiğinde hakim mazeretin kabul edilmesine karar verirse duruşma günü erteleyecektir. Ancak davacı duruşmaya mazeretsiz olarak katılmaz ve kendisine duruşma gününü bildirir tebligat usulüne uygun yapılmışsa hakim davalı duruşmada hazır ise ona davayı takip edip etmediğini soracaktır.

Davalı davayı takip etmek istiyorsa davacının yokluğunda işlemlere devam edilecek, davacı aleyhine yapılan işlemlere itiraz hakkını kaybetmiş olacaktır. Davalı davayı takip etmek istemez ise hakim dosyanın işlemden kaldırılmasına yani düşürülmesine karar verecektir. Halk arasında davanın düşürülmesi olarak bilinen dosyanın işlemden kaldırılması halinde tarafların dosyanın muhteviyetına göre tekrar dosyanın işleme alınması için dilekçe yazıp vermeleri gerekmektedir. Dosyanın işlemden kaldırılması anılan sebeple sadece taraflara kısa bir süre kaybettirmekte onun dışında dosya açısından zararı olmamaktadır. Elbetteki süresi içerisinde yenilenmeyen dosyaların ise açılmamış sayılmasına karar verileceğinden karşı vekalet ücreti çıkması olasıdır. Bu sebeple kişilerin dosyalarını titizlikle takip etmeleri oldukça önemlidir.

Boşanma Davası Nasıl Düşer ? başlıklı makalemiz ile ilgili diğer bilgilendirici makaleler :

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir