Tek Celsede Boşanmak için Ne Yapılmalı ? Tek Celsede Boşanma 2019 | Tek celsede boşanma gerekçeleri | Tek celsede boşanabilmek için sebepler

TEK CELSEDE BOŞANMA SEBEPLERİ NELERDİR?

Müvekkillerimiz tarafından sıklıkla merak edilen konulardan bir tanesi de tek celsede boşanmanın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğidir. Bir boşanma davasının tek celsede bitmesi için genel olarak tarafların tüm hususlarda anlaşmaları şarttır. Anlaşmalı boşanma olarak tabir ettiğimiz bu dava sürecinde, taraflar düzenledikleri bir protokol ile boşanmanın asli ve velayet, çocuklarla kişisel ilişki günleri, nafaka, tazminat, edinilmiş mallara katılma rejiminden kaynaklı alacaklar gibi tüm feri hususlarında da anlaşmış olması şarttır.

Bu şekilde varılan bir anlaşma üzerine düzenlenecek protokolün dosyaya sunulması ve hakimin araştırılacak başkaca bir husus kalmadığına karar vermesi üzerine tek celsede boşanma gerçekleşebilir. Ancak bunun için evliliğin mutlaka anlaşmalı boşanmaya konu olabilecek şartları taşıması gereklidir. Bunlardan en önemlisi tarafların en az bir yıl boyunca evli kalmış olmalarıdır. 1 yıldan uzun süreli evli olan kişiler, tek celsede kolayca boşanabilirler.

Çekişmeli boşanma davaları için ise tek celsede dosyanın karara çıkması ve boşanmanın gerçekleşmesi oldukça zordur. Çekişmeli boşanma davalarında ön inceleme ve tahkikat aşamalarında yapılacak işlemler ve araştırmalar uzun süreler alan işlemlerdir. Bu işlemlerin bir celseye sıkıştırılması istisnaları dışında pek de mümkün olamamaktadır. Ön inceleme ve tahkikat aşamasını aynı anda yapılması, tanıkların dinlenmesi, tüm delillerin dosyaya sunulması gibi tüm hususların bir celsede biteceği düşünmek oldukça zordur. Bu sebeple tek celsede boşanma tabirinden genellikle anlaşmalı boşanmaları anlamak çok daha doğru olacaktır.

Tek Celsede boşanmak için Ne yapmak gerekir?

Tel celsede boşanmak, boşanma sürecindeki birçok kişinin istediği bir yoldur. Ancak evliliğin tüm hususlarında anlaşmayan kişilerin tek celsede boşanması mümkün değildir. Tek celsede boşanmak isteyen taraflar öncelikle boşanmaya özgür iradeleriyle karar vermeleri ve diğer tüm hususlarda karşılıklı anlaşmaya varmaları gerekmektedir. Velayet, kişisel ilişki, nafaka, mal rejiminden kaynaklı alacaklar, ziynet eşyaları gibi hususlar da anlaşmaya varan taraflar bunun mutlaka uzman bir boşanma avukatı tarafından protokol olarak düzenlenmesini istemelidirler. Taraflar kendileri de protokol düzenleyebilirler ancak ileride hak kaybına uğramamaları açısından bir hukukçudan yardım alınmasını tavsiye ederiz. Anılan protokolün düzenlenmesi akabinde taraflardan birinin yerleşim yeri yahut son altı aydan beri birlikte oturdukları yer aile mahkemesine oluşturdukları dava dilekçesi ile birlikte protokolü sunarak boşanmalarına karar verilmesini istemelidirler. Anlaşmalı boşanma şartlarını ve dava şartları taşıyan bir dilekçe ile yapılan başvuru sonrasında hakim tensip zaptı düzenleyerek varsa eksikliklerin tamamlanmasını isteyecek ve duruşma günü verecektir. Duruşma gününün verilmesi akabinde taraflar duruşma gün ve saatinde duruşmada hazır olacaklar ve karşılıklı olarak protokolün tüm hükümlerini kabul ettiklerini beyan ederek boşanmaları gerçekleşecektir. Boşanmanın duruşma sırasında karara bağlanmasından sonra mahkeme tarafından gerekçeli karar yazılacak ve taraflara tebliğ edilecektir. Tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde karara itiraz etmeyen tarafların boşanmaları kesinleşecek ve taraflar tek celsede boşanmış olacaktır.

Bu konuda detaylı bilgi için anlaşmalı boşanma yazılarımıza da bakabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir